EU – AJ Procvičování mluvnice a slovní zásoby pro 5. a 6. ročník

ANGLICKÝ JAZYK

5.– 6. ročník

Procvičování mluvnice a slovní zásoby pro 5. a 6. ročník

DUM 73 – 108

 

VY_22_INOVACE_73 Our house
VY_22_INOVACE_74 Our town
VY_22_INOVACE_75 Christmas
VY_22_INOVACE_76 People
VY_22_INOVACE_77 Present continuous tense
VY_22_INOVACE_78 Working with the text
VY_22_INOVACE_79 Clothes and shopping
VY_22_INOVACE_80 Greetings, personal information
VY_22_INOVACE_81 Verb TO HAVE GOT
VY_22_INOVACE_82 Present tense
VY_22_INOVACE_83 My day
VY_22_INOVACE_84 Dates
VY_22_INOVACE_85 Animals
VY_22_INOVACE_86 Present simple vs. present continuous
VY_22_INOVACE_87 Halloween
VY_22_INOVACE_88 Animals – sounds
VY_22_INOVACE_89 Animals 2
VY_22_INOVACE_90 Pronouns
VY_22_INOVACE_91 Pronouns 2
VY_22_INOVACE_92 Christmas in Britain
VY_22_INOVACE_93 Christmas presents
VY_22_INOVACE_94 Past tense – to be
VY_22_INOVACE_95 Valentine´s Day
VY_22_INOVACE_96 Past tense – regular verbs
VY_22_INOVACE_97 Our holiday
VY_22_INOVACE_98 Past tense – irregular
VY_22_INOVACE_99 Past simple – negative
VY_22_INOVACE_100 Easter
VY_22_INOVACE_101 Past tense – question
VY_22_INOVACE_102 Find someone who …
VY_22_INOVACE_103 At the doctor´s
VY_22_INOVACE_104 Imperative
VY_22_INOVACE_105 Fruits and vegetables
VY_22_INOVACE_106 Mother´s Day
VY_22_INOVACE_107 Food
VY_22_INOVACE_108 Drinks