Kroužky

Školní rok 2015 – 16

Kroužky pro II. stupeň

Kroužek

Vedoucí

Den

Čas

Místo

Volejbal

J. Ujka

pátek

14-15

velká Tv

Dyslexie

M. Oborníková

pátek

12.35-14.15

uč.knihovna

Výtvarný kr.

J. Gabrielová

pátek

14- 16

ateliér

Matem. na i.t.

V. Šolcová

pondělí

14-15

uč. fyziky

Přírodovědný kr.

V.Šolcová V.Duchoslavová

pátek

    14-15 ( 16)

uč.Ch, Fy

Florbal

L.Prudniková

středa, pátek

6.45 -7.45

velká Tv

Florbal

P.Jurczak

pondělí, středa

14-15

       velká Tv

Kroužky pro I. stupeň

Kroužek

Vedoucí

Den

Čas

Místo

Sborový zpěv

D. Dlasková

pondělí

13.00-14.00 hudebna 2.st.
Dramatický  2.-5.tř.

M. Bozděchová

úterý

13.00 -14.00 třída 4.B
Dramatický  6.-8.tř.

M. Bozděchová

pondělí

14.00 -16.00 třída 4.B
Sportovní hry

Z. Švecová

středa

12.45- 13.30 velká tělocvična

KROUŽKY V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY

VAŘENÍ + KERAMICKÝ

I.Hazdrová

HRA NA FLÉTNU

J.Potůčková

ŠPERKAŘSTVÍ

M.Zajptová

Dramatický kroužek

Vedoucí kroužku: Martina Bozděchová

Pod vedením paní učitelky děti každoročně nastudují nové divadelní představení pro své kamarády a rodiče.

Poplatky

Všechny kroužky stojí 150 Kč na pololetí

nahoru