EU – Zlomky a celá čísla

MATEMATIKA

7. ročník

Zlomky, celá čísla a racionální čísla

DUM 221-240

 

VY_32_INOVACE_221 Zlomek – úvod
VY_32_INOVACE_222 Rozšiřování zlomků
VY_32_INOVACE_223 Krácení zlomků
VY_32_INOVACE_224 Desetinné zlomky
VY_32_INOVACE_225 Smíšená čísla
VY_32_INOVACE_226 Porovnávání zlomků
VY_32_INOVACE_227 Zlomky – úlohy
VY_32_INOVACE_228 Sčítání zlomků
VY_32_INOVACE_229 Odčítání zlomků
VY_32_INOVACE_230 Násobení zlomků
VY_32_INOVACE_231 Dělení zlomků
VY_32_INOVACE_232 Slovní úlohy
VY_32_INOVACE_233 Celá čísla
VY_32_INOVACE_234 Absolutní hodnota
VY_32_INOVACE_235 Sčítání celých čísel
VY_32_INOVACE_236 Odčítání celých čísel
VY_32_INOVACE_237 Násobení celých čísel
VY_32_INOVACE_238 Dělení celých čísel
VY_32_INOVACE_239 Racionální čísla – sčítání a odčítání
VY_32_INOVACE_240 Racionální čísla – násobení a dělení