Školní jídelna

Níže na této stránce:

Školní jídelna

Ve školní jídelně se stravuje 500-600 žáků i dospělých. Cizích strávníků je asi 200. Denně si mohou vybrat ze dvou jídel nebo příloh.

Školní jídelna

Školní jídelna

Ceny obědů:

Děti 7 – 10 let 28,- Kč
Děti 11 – 14 let 29,- Kč
Děti 15 let 32,- Kč
Cizí strávníci : 58 až 61,- Kč

Řád školní jídelny

Organizace obědů

 • Obědy pro žáky se vydávají od 11.30 do 14.00 hodin.
 • Žáci přicházejí do ŠJ pod dozorem službu konajícího učitele.
 • Dodržují zásady hygieny (mytí rukou).
 • Žáci dodržují pravidla slušného chování a stolování.
 • Jídlo je vydáváno po registraci čipem při výdeji, při zapomenutí čipu vystaví stravovatelka náhradní potvrzení (pouze na jeden den).
 • V případě ztráty čipu si musí strávník koupit nový.
 • Obědy se platí vždy na následující měsíc. Stravné se vybírá od poloviny měsíce denně od 11.00 do 14.00 hodin, poslední den v měsíci do 13.30 hodin.
 • Obědy se odhlašují vždy 24 hodin dopředu, nejdéle do 13.30 hodin.
 • Odhlašování platí i pro strávníky platící sporožirem nebo trvalým příkazem.
 • Neodhlášený oběd si lze vyzvednout do jídlonosičů v době od 11.30 do 13.00 hodin.

Pravidla

 • Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v sedě. Moučníky, ovoce atd. si žáci neodnášejí do jiných prostor školy.
 • Příbory, nádobí a tácy odnášejí žáci na určené místo.
 • Pedagogický dozor sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení obědů a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost žáků.
 • Dojde-li k znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí.
 • Při přenášení stravy dbá, aby nedošlo k opaření strávníků.
 • V případě opaření či jiného úrazu zajistí první pomoc a provede zápis o úrazu.
 • Vybavení jídelny, příbory a nádobí se úmyslně nepoškozují, v případě zjištění viníka bude požadována náhrada ztráty nebo poškození.

nahoru

Placení obědů

Způsob platby: hotově v pokladně ŠJ nebo bankovním převodem

Pokud je žák nemocný má možnost si první den nemoci vzít oběd s sebou do jídlonosičů. Na další dny nemoci si musí oběd odhlásit.

Pro bezhotovostní platbu trvalým příkazem je nutno nahlásit ve ŠJ Vaše číslo účtu.

Zadáte si trvalý příkaz s částkou 450,- až 500,- Kč splatný nejpozději do 15.dne předchozího měsíce.

Číslo účtu školní jídelny 250 426 784 / 0600
Konstantní symbol 379
Variabilní symbol číslo jedn.strávníka
Specifický symbol 2

Dále uveďte jméno strávníka popř. období, na které je platba určena.

Přeplatky Vám budou vráceny na Váš účet 1x ročně.

Na období hlavních prázdnin bude třeba, aby jste tento trvalý příkaz zrušili a opět ho obnovili nejpozději k 15.srpnu, pokud budete chtít ve stravování od září pokračovat.

Nutno počítat s tím, že strávníci, kteří hradí stravné bezhotovostním převodem, jsou automaticky počítáni na oběd vždy od prvního dne v měsíci.

Odhlášování obědů, kontakt

Případné zrušení oběda musíte sami odhlásit a to i telefonicky na čísle 487 727 909 nebo 739 356 576.

Email:             skokanova@zsnamesti.cz

Řád školní jídelny ke stažení

školní řád (doc – 32 kB)

nahoru