EU – Elektrodynamika, polovodiče…

FYZIKA

9. ročník

Elektrodynamika, polovodiče, atomová fyzika, astronomie, přehled učiva ZŠ

DUM 61-120

 

VY_32_INOVACE_61 Elektrické vlastnosti látek
VY_32_INOVACE_62 Magnetické vlastnosti látek
VY_32_INOVACE_63 Magnetické vlastnosti elektrického proudu
VY_32_INOVACE_64 Působení magnetického pole na vodič
VY_32_INOVACE_65 Elektromagnet
VY_32_INOVACE_66 Vzájemné působení vodičů
VY_32_INOVACE_67 Magnetická indukce
VY_32_INOVACE_68 Elektromagnetická indukce
VY_32_INOVACE_69 Generátory elektrického napětí
VY_32_INOVACE_70 Vlastnosti střídavého proudu
VY_32_INOVACE_71 Cívka a kondenzátor
VY_32_INOVACE_72 Transformátory
VY_32_INOVACE_73 Třífázové napětí
VY_32_INOVACE_74 Elektromotory
VY_32_INOVACE_75 Elektromagnetické kmity
VY_32_INOVACE_76 Elektromagnetické vlny
VY_32_INOVACE_77 Vedení elektrického proudu v kapalinách
VY_32_INOVACE_78 Vedení elektrického proudu v plynech
VY_32_INOVACE_79 Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči
VY_32_INOVACE_80 Elektrodynamika hrou – AZ kvíz
VY_32_INOVACE_81 Polovodiče
VY_32_INOVACE_82 PN přechod, diody
VY_32_INOVACE_83 Tranzistor
VY_32_INOVACE_84 Využití polovodičových součástek
VY_32_INOVACE_85 Historie objevu atomu a jeho struktury
VY_32_INOVACE_86 Bohrův model atomu, záření z elektronového obalu
VY_32_INOVACE_87 Jaderné síly
VY_32_INOVACE_88 Radioaktivita
VY_32_INOVACE_89 Jaderné reakce
VY_32_INOVACE_90 Řetězová reakce
VY_32_INOVACE_91 Jaderný reaktor, jaderná elektrárna
VY_32_INOVACE_92 Termonukleární reakce
VY_32_INOVACE_93 Astronomie, sluneční soustava
VY_32_INOVACE_94 Slunce
VY_32_INOVACE_95 Kamenné a plynné planety, malá tělesa
VY_32_INOVACE_96 Keplerovy zákony
VY_32_INOVACE_97 Vznik a vývoj hvězd
VY_32_INOVACE_98 Zánik hvězd
VY_32_INOVACE_99 Galaxie, souhvězdí
VY_32_INOVACE_100 Sluneční a hvězdný čas
VY_32_INOVACE_101 Fyzikální veličiny
VY_32_INOVACE_102 Rychlost, dráha, čas
VY_32_INOVACE_103 Objem
VY_32_INOVACE_104 Hustota
VY_32_INOVACE_105 Pohyb těles
VY_32_INOVACE_106 Síla
VY_32_INOVACE_107 Rovnovážná poloha tělesa
VY_32_INOVACE_108 Tlak
VY_32_INOVACE_109 Mechanické vlastnosti kapalin, tlaková síla, hydrostatický tlak
VY_32_INOVACE_110 Archimedův zákon pro kapaliny
VY_32_INOVACE_111 Pascalův zákon, hydraulická zařízení
VY_32_INOVACE_112 Vlastnosti plynů, Archimedův zákon pro plyny
VY_32_INOVACE_113 Optika
VY_32_INOVACE_114 Práce, výkon, účinnost
VY_32_INOVACE_115 Energie, teplo
VY_32_INOVACE_116 Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny
VY_32_INOVACE_117 Zvukové jevy
VY_32_INOVACE_118 Elektrické jevy
VY_32_INOVACE_119 Ohmův zákon
VY_32_INOVACE_120 Výkon elektrického proudu, elektrická energie a její výroba