EU – Souhrnná opakovací cvičení

FRANCOUZSKÝ JAZYK

8.– 9. ročník Souhrnná opakovací cvičení

DUM 253-288

 

VY_22_INOVACE_253 Passé composé
VY_22_INOVACE_254 Civilisation francaise
VY_22_INOVACE_255 Articles, sg x pl, M x F
VY_22_INOVACE_256 Famille
VY_22_INOVACE_257 Pronoms possessifs
VY_22_INOVACE_258 Animaux
VY_22_INOVACE_259 Article contracté
VY_22_INOVACE_260 Il y a
VY_22_INOVACE_261 Matières d’enseignement
VY_22_INOVACE_262 Quelle heure est-il?
VY_22_INOVACE_263 Verbes -er
VY_22_INOVACE_264 Sport
VY_22_INOVACE_265 Moyens de transport
VY_22_INOVACE_266 Notre ville
VY_22_INOVACE_267 Verbes –ir
VY_22_INOVACE_268 Système scolaire en France
VY_22_INOVACE_269 Saisons, mois, date, temps
VY_22_INOVACE_270 Futur proche
VY_22_INOVACE_271 Présent des verbes irreguliers
VY_22_INOVACE_272 Questions
VY_22_INOVACE_273 Professions
VY_22_INOVACE_274 Verbes –re
VY_22_INOVACE_275 Quelques pays européens
VY_22_INOVACE_276 Pronoms personnels
VY_22_INOVACE_277 Verbes réfléchis
VY_22_INOVACE_278 À table – vocabulaire
VY_22_INOVACE_279 À table – grammaire
VY_22_INOVACE_280 Vêtements – vocabulaire
VY_22_INOVACE_281 Vêtements – grammaire
VY_22_INOVACE_282 Corps
VY_22_INOVACE_283 Imparfait
VY_22_INOVACE_284 Imparfait x passé composé
VY_22_INOVACE_285 Traduction tchèque – franÇais
VY_22_INOVACE_286 Traduction franÇais – tchèque
VY_22_INOVACE_287 Futur simple
VY_22_INOVACE_288 Compréhension écrite