Vybavení školy

Základní škola

vchod pro 1. stupeň

vchod pro 1. stupeň
ZŠ náměstí Míru

vánoční pohlednice
herna z bývalé kotelny

herna z bývalé kotelny
počítačová učebna

počítačová učebna
půdní vestavba

koncertní sál
ZŠ náměstí Míru

třída „pod širákem“
učebna chemie

učebna chemie
hudebna

hudebna
ZŠ náměstí Míru

pohled do třídy
učebna jazyků

učebna jazyků
učebna rodinné výchovy

učebna rodinné výchovy
ZŠ náměstí Míru

sportoviště

nahoru

Areál školní družiny

ZŠ náměstí Míru ZŠ náměstí Míru
ZŠ náměstí Míru ZŠ náměstí Míru
ZŠ náměstí Míru ZŠ náměstí Míru

nahoru

 • Herny
 • Půdní vestavba
  • víceúčelový sál
  • keramická dílna
  • výtvarný ateliér
  • nová učebna rodinné výchovy
víceúčelový sál víceúčelový sál víceúčelový sál
 • Devět učeben s interaktivní tabulí
 • Učebna fyziky
 • Učebny jazyků
 • Počítačové učebny
 • Knihovna s čítárnou

knihovna

Knihovna obsahuje kolem 3 000 knih převážně naučných. Je vybavena počítačem s knihovnickým programem Lanius a s přístupem na internet, autorským a systémovým katalogem. Beletrie je zastoupena tituly doplňkové četby a ukázkami knih, jejichž úryvky jsou v čítankách. Naučné knihy jsou řazeny podle mezinárodního desetinného třídění. Příruční knihovna je vybavena řadou nejnovějších encyklopedií a slovníků, kromě toho je k dispozici i počítačová verze encyklopedie Diderot. Knihovna pod vedením Mgr. Kateřiny Maškové je otevřena každou velkou přestávku. Žáci mají možnost vyhledat si informace a vypůjčit si knihy v souladu s výpůjčním řádem. Knihovna je využívána i k informatické výuce v jednotlivých předmětech. Stálé výpůjčky knih jsou umístěny i v odborných kabinetech.

ZŠ náměstí Míru

 • Cvičná kuchyňka
 • Pracovna rodinné výchovy

Sportovní zařízení

 • dvě tělocvičny
 • hřiště na basketbal/volejbal
 • dětské hřiště u školní družiny
 • Hřiště pro atletické disciplíny
malá tělocvična hřiště na basketbal dětské hřiště u školní družiny

Školní družina

Děti pracují a hrají si v pěti odděleních, která vedou:

1. odd. Dana Nelibová

2. odd. Jana Potůčková

3. odd. Ladislava Šlamborová

4. odd. Ilona Hazdrová

5. odd. Martina Zajptová

Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč za měsíc. Platba se provádí k poslednímu dni v měsíci na měsíc následující.

Činnost probíhá v přízemí budovy 1.stupně.

ZŠ náměstí MíruZŠ náměstí Míru ZŠ náměstí Míru

Děti mohou využít kroužky, které jim zpestřují čas strávený ve školní družině.

Keramický kroužek a vaření pod vedením pí. Hazdrové probouzí v dětech fantazii, kterou přenesou do vytvořených výrobků. Ty pak vyrobí, upečou a buď vystaví nebo ochutnají.

Další výchovně-vzdělávací činnost probíhá denně v každém oddělení od 6,15 do 8,00 hod. a od 11,15 do 16,00 hod.

V letních měsících školního roku využíváme upravených prostor v areálu školy. Nově se těšíme na klouzačky a houpačky, které nahradí ty, které už nám letos dosloužily.

Společné části

 • Školní dvůr
  ZŠ náměstí Míru
 • Kruhové posezení v parkové části pro výuky i odpočinek
  ZŠ náměstí Míru
 • Atrium
 • Hala pro pořádání výstav
  vánoční výstava

nahoru