EU – Optika

FYZIKA

7. ročník

Optika

DUM 161-180

 

VY_32_INOVACE_161 Přímočaré šíření světla
VY_32_INOVACE_162 Rychlost světla
VY_32_INOVACE_163 Stín, polostín
VY_32_INOVACE_164 Zatmění Slunce
VY_32_INOVACE_165 Zatmění Měsíce
VY_32_INOVACE_166 Fáze Měsíce
VY_32_INOVACE_167 Odraz světla na rovinném zrcadle
VY_32_INOVACE_168 Kulová zrcadla vypuklá
VY_32_INOVACE_169 Kulová zrcadla dutá
VY_32_INOVACE_170 Lom světla ke kolmici
VY_32_INOVACE_171 Lom světla od kolmice
VY_32_INOVACE_172 Čočky – spojky
VY_32_INOVACE_173 Čočky – rozptylky
VY_32_INOVACE_174 Zobrazení předmětu spojkami
VY_32_INOVACE_175 Zobrazení předmětu roztylkami
VY_32_INOVACE_176 Oko
VY_32_INOVACE_177 Optické klamy
VY_32_INOVACE_178 Optické přístroje
VY_32_INOVACE_179 Rozklad světla hranolem
VY_32_INOVACE_180 Barvy