EU – Člověk a příroda

PRVOUKA + PŘÍRODOVĚDA

3.-5. ročník

Člověk a příroda

DUM 01-72

 

VY_52_INOVACE_01 Světové strany
VY_52_INOVACE_02 Orientace v krajině
VY_52_INOVACE_03 Domov
VY_52_INOVACE_04 Objem
VY_52_INOVACE_05 Teplota
VY_52_INOVACE_06 Křížovky
VY_52_INOVACE_07 Magnetická síla
VY_52_INOVACE_08 Křížovka – čas
VY_52_INOVACE_09 Gravitační síla
VY_52_INOVACE_10 Neživá příroda
VY_52_INOVACE_11 Člověk – části těla
VY_52_INOVACE_12 Člověk – období života
VY_52_INOVACE_13 Sluneční soustava
VY_52_INOVACE_14 Měsíc
VY_52_INOVACE_15 Vesmír – opakování
VY_52_INOVACE_16 Důležitá telefonní čísla
VY_52_INOVACE_17 Části těla a kostry
VY_52_INOVACE_18 Člověk – kostra
VY_52_INOVACE_19 Pravidla přivolání první pomoci
VY_52_INOVACE_20 Zelenina
VY_52_INOVACE_21 Jedovaté rostliny
VY_52_INOVACE_22 Houby
VY_52_INOVACE_23 Opakování
VY_52_INOVACE_24 Jehličnaté stromy
VY_52_INOVACE_25 Výtrusné rostliny
VY_52_INOVACE_26 Houbaříme
VY_52_INOVACE_27 Listnaté stromy
VY_52_INOVACE_28 Srnec obecný
VY_52_INOVACE_29 Stopy zvěře
VY_52_INOVACE_30 Hádanky
VY_52_INOVACE_31 Plazi
VY_52_INOVACE_32 Obojživelníci
VY_52_INOVACE_33 Lovci mamutů
VY_52_INOVACE_34 Pověsti
VY_52_INOVACE_35 Velkomoravská říše
VY_52_INOVACE_36 Lípa srdčitá
VY_52_INOVACE_37 Krtek obecný, netopýr ušatý
VY_52_INOVACE_38 Slované
VY_52_INOVACE_39 Opakování – vlastivěda: Od pravěku po Přemyslovce
VY_52_INOVACE_40 Domácí zvířata
VY_52_INOVACE_41 Karel IV.
VY_52_INOVACE_42 Soutěž „O korunu krále Karla“
VY_52_INOVACE_43 Bezobratlí
VY_52_INOVACE_44 Středověká vesnice
VY_52_INOVACE_45 Včela medonosná
VY_52_INOVACE_46 Opakování „U lidských obydlí“
VY_52_INOVACE_47 Hádej, kdo jsem
VY_32_INOVACE_48 Jan Hus
VY_52_INOVACE_49 Na poli – obilí
VY_52_INOVACE_50 Lilek brambor, cukrová řepa
VY_52_INOVACE_51 Husitské války
VY_52_INOVACE_52 Husité – opakování
VY_52_INOVACE_53 Na poli – živočichové
VY_52_INOVACE_54 Na poli – bezobratlí
VY_52_INOVACE_55 Na louce – rostliny
VY_52_INOVACE_56 Na louce – živočichové
VY_52_INOVACE_57 Jiří z Poděbrad
VY_52_INOVACE_58 AZ kvíz (vlastivěda)
VY_52_INOVACE_59 Habsburkové
VY_52_INOVACE_60 U vody – rostliny
VY_52_INOVACE_61 Kapr obecný
VY_52_INOVACE_62 Štika obecná
VY_52_INOVACE_63 U vody – opakování
VY_52_INOVACE_64 J. A. Komenský
VY_52_INOVACE_65 Marie Terezie a Josef II.
VY_52_INOVACE_66 Opakování vlastivědy
VY_52_INOVACE_67 Opakování přírodovědy
VY_52_INOVACE_68 AZ kvíz (přírodověda)
VY_52_INOVACE_69 Česká republika – pohoří
VY_52_INOVACE_70 Česká republika – kraje
VY_52_INOVACE_71 Česká republika – vodstvo
VY_52_INOVACE_72 Česká republika – města