EU – Kapaliny, plyny

FYZIKA

7. ročník

Kapaliny, plyny

DUM 121-140

 

VY_32_INOVACE_121 Vlastnosti kapalin, povrchové napětí
VY_32_INOVACE_122 Závislost hustoty kapaliny na teplotě, kapilární jevy
VY_32_INOVACE_123 Hydrostatický tlak
VY_32_INOVACE_124 Příklady na hydrostatický tlak a tlakovou sílu
VY_32_INOVACE_125 Archimedův zákon
VY_32_INOVACE_126 Příklady na Archimedův zákon
VY_32_INOVACE_127 Plavání těles
VY_32_INOVACE_128 Příklady na plavání těles
VY_32_INOVACE_129 Pascalův zákon
VY_32_INOVACE_130 Hydraulický lis
VY_32_INOVACE_131 Vlastnosti plynů
VY_32_INOVACE_132 Atmosférický tlak
VY_32_INOVACE_133 Atmosféra Země
VY_32_INOVACE_134 Základy meteorologie
VY_32_INOVACE_135 Archimedův zákon pro plyny
VY_32_INOVACE_136 Přetlak
VY_32_INOVACE_137 Podtlak
VY_32_INOVACE_138 Vakuum
VY_32_INOVACE_139 Proudění vzduchu
VY_32_INOVACE_140 Příklady – Archimedův zákon pro plyny, přetlak