9. ročník

Úkol č.1, autobus

Úkol č. 2, úprava textu

Úkol č. 3, tvorba tabulky

Úkol č. 4, šachovnice

Úkol č. 5  Úprava knihy, Zadání textu

Úkol č. 6, křížovka

Úkol č. 7, rozvrh

Úkol č.8, cestovka

Úkol č.9, přijímačky

Úkol č. 10, seznámení s LO Writer

½

Úkol č. 11, tabulka, návod

Úkol č. 12, pokročilé formátování v LO, Němcová

Úkol č. 13, internetové stránky.

Úkol č. 14, vytvoření PP prezentace na téma Bezpečně na internetu, rozsah 4 – 6 slides, jeden slide = jedna myšlenka, text nekopírujte, v případně nutnosti kopírování nezapomeňte na citování.

Úkol č. 15, prezentace.

Úkol č. 16, vytvořte tři varianty vizitek k vaší smyšlené firmě, alespoň v jedné verzi bude vnořena mapa.

Úkol č. 17, vytvořte pomocí šablon kalendáře.

Úkol č. 18, vytvořte cloudovou prezentaci (doporučuji Prezentace Google, Prezi). Prezentace bude znázorňovat myšlenkovou mapu na volné téma. V případě pochyb doporučuji téma, jako škola, město, historický děj. Ukázka.

Úkol č. 19, vytvořte své strukturované CV (životopis)

Úkol č. 20, předveďte nebo popište využívání počítačů v každodenním životě

 

Podnětné ukázky prací

Pavel Vávra, vide na Youtube, internetové stránky, 22. 1. 2016

Antonín Šimek, Internetové stránky o fotbale, 2. 10. 2015

Kateřina Čechová, Prezentace na téma: Co je život?, 6. 3. 2015

Kateřina Čechová, Bezpečně na internetu, 9.C, 27. 2. 2015

Adriana Tesařová, Animoto, 9.C, 27. 2. 2014