Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní projekty

Naše škola byla zapojena do mezinárodního projektu Sokrates – Comenius s názvem „Ačkoliv jsme každý jiný, všichni jsme dětmi Evropy“, na kterém jsme spolupracovali se speciálními školami v Rakousku, Dánsku a základní školou v německém Weißwasseru. Projekt byl založen na výměně výtvarných prací žáků. Cílovým jazykem projektu byla němčina. Naše spolupráce byla ukončena v roce 2006 mezinárodní výstavou v rakouském Langenlois. Této akci předcházely prezentace žákovských prací na výstavách ve školách a veřejných institucích v jednotlivých zemích.

ukázky prací našich žáků

Další mezinárodní spolupráce

Program Socrates

V letech 1999-2002 byla naše škola zapojena do programu Socrates – Comenius. Našimi partnery byly základní školy v německém Weisswasseru a švédské Skelleftee. Původní název projektu byl „Releasing our children from the classroom cage!“

Přípravná schůzka se uskutečnila v roce 1999 na Azorských ostrovech v Portugalsku. V roce 2000 se koordinátoři sešli u nás v Novém Boru. V roce 2001 jsme se setkali v německém Weisswasseru a celý projekt byl ukončen setkáním všech koordinátorů ve švédské Skelleftee v roce 2002. Projekt byl zaměřen na vnímání přírody všemi smysly, na životní prostředí, na lidové tradice a svátky u nás i v partnerských zemích. V rámci projektu se děti zúčastnily různých aktivit. Vydařenými akcemi byly například „Balónkový den“, který se konal v rámci Comenius Week 27.11.01, kdy děti v celé Evropě přesně ve 12.00 hodin vypustily balónky se vzkazy pro své kamarády v zahraničí. Dramatický kroužek naší školy vystoupil se svojí pohádkou Svatojánská Sněhurka na přehlídce souboru v Malém divadle v Liberci. Všechny činnosti byly zdokumentovány fotograficky i videokamerou. Součástí projektu byly výstavy prací žáků na chodbách a ve třídách školy, vánoční nebo velikonoční výstavky, které se staly tradicí naší školy, výlety do přírody a vzájemné návštěvy s naším nejbližším partnerem, ZŠ ve Weisswasseru.

Jedna z výtvarných prací našeho projektu byla vybrána na titulní stranu mezinárodního kalendáře programu Socrates-Comenius.


titulní stranu   mezinárodního kalendáře programu Socrates-Comenius

nahoru