Povinně volitelné předměty

Žáci si vybírají PVP dle svých zájmů a schopností od 7.ročníku.

  • Informatika
  • Francouzský, německý, ruský jazyk
  • Sportovní hry
  • Přírodovědná praktik