6 ročník

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.

K procvičení a ke kontrole zvládnutí učiva slouží zejména tyto úkoly:

Úkol č. 1, Malování

Úkol č.2, Úprava textu

Úkol č.3, Složitější úprava textu

Úkol č. 4, Tvorba tabulky

Úkol č. 4+, Uložte tabulku v nějaké online verzi

Úkol č. 5, Šachovnice

Úkolč. 5+, Uložte šachovnici ve formátu PDF a v prostém textu (.txt)

Úkol č. 6  Úprava knihy, Zadání textu

Úkol č. 7,  Úprava textu

Úkol č. 8, Piktogramy

Úkol č. 9, Kalendáře

½

Úkol č. 10, Vytvořte mapu místnosti na které budou okna, dveře a rozmístění počítačů

Úkol č. 11, Dějepisný text

Úkol č, 11+, Vyhledejte na internetu tři online výukové materiály vhodné pro vaše spolužáky, uložte a odevzdejte odkazy na tyto stránky

Úkol č. 12, Diagramy

Úkol č, 12+, Vyhledejte na internetu a údaje zaznamenejte: kolik lidí v ČR má stejné příjmení jako ty, stejné jméno, ve kterém kraji a městě se toto jméno a příjmení nejvíc vyskytuje

Úkol č. 13, Pochvalný list

Úkol č. 14, základy programování, otevřít stránky: Scratch a sestavit dějový program, který bude obsahovat minimálně 2 sprite, 2 pozadí, použití cyklu opakuj a když.

Úkol č. 15, Složky

Úkol č. 16. Vytvoření PP prezentace na téma Bezpečně na internetu, rozsah 4 – 6 slides, jeden slide = jedna myšlenka, text nekopírujte, v případně nutnosti kopírování nezapomeňte na citování

Úkol č. 17, vytvořte v PP prezentaci krátký slovník asi 30 zajímavých slov a přeložte je do 5 jazyků.

Úkol č. 18, předveďte ovládání některých z dobrých her (Dobyvatel, Minecraft …)

 

Úkoly pro šikovné

Testová otázka z Bobříka informatiky

Vojáci v legiích

 

Podnětné ukázky žákovských prací:

 Oliver Brodský (Slovník, 2. 6. 2015)

Petr Sobek (Bezpečně na internetu, 12. 5. 2015)

Sabrina Lehká (Pochvalný list, 24. 3. 2015)

Filip Engelhart (Dějepisný text, Přemyslovci,  18. 2. 2015)

Jakub Žák (Slučování objektů, 6. 2. 2014)

Michaela Dobešová (Slučování objektů, 6. 2. 2014)

Richard Šulc (Kalendář měsíční, 13. 2. 2014), Jan Kropáček (Roční Kalendář), Michaela Stejskalová (Roční Kalendář v Excelu, 20. 1. 2015)

Jakub Jaroš (Vizitky, 27. 2. 2014), Tomáš Najbrt (Vizitky, 6. 3. 2014)

Michaela Macurová (Struktura školy, 20. 3. 2014), Jakub Waldhauser, 6. B (Struktura školy, 26. 3. 2014)

Jasmína Daghstani (Dílny, 1. 4. 2014)