Dějepis

Proč se učíme dějepis?

Možná proto, abychom zůstali lidmi. Minulé událostí nás vedou k porozumění naší současnosti a předtuše budoucnosti. Dějepis se tak stává průpravou pro správná rozhodování v přítomnosti, která vytváří naší budoucnost. Při výuce dějepisu neklademe důraz na přesná data, čísla, ty si ostatně snadno vyhledáme online a v kontextu moderní doby chápeme, že najít odpovídající dat zvládne i průměrný robotický program. Klademe důraz na přemýšlení o dějinách, na kreativní práci s historickými daty a na výraznou, ne-li jedinečnou vlastnost člověka, na schopnost se ptát a hledat odpovědi. V neposlední řadě si přejeme, abychom vám pomohli najít místo ve vaší osobní historii. Nebudeme Vás nudit cizími příběhy, cizích lidí, ale vždy se budeme pokoušet Vám zpřístupnit cestu k Vašemu osobnímu příběhu v dějinách lidstva, budeme Vám ukazovat, jak ony dávné příběhy a děje ovlivňují Vaše současné životy, Vaše myšlení a rozhodování a jak Vás nakonec připravují na Vaše rozhodování nyní i v budoucích letech.

 • Proč jsme přežili a nezmizeli v dějinách živočišných druhů?
 • Proč jsme začali chodit po dvou nohách, když to mělo mnoho nevýhod?
 • Proč navazovat na znalosti předchozích generací?
 • Proč hledat strategie dávných bitev?
 • Proč někteří lidé kolaborovali, tedy pomáhali nepřátelům naší země?
 • Proč si naopak někteří lidé vybrali smrt v mukách, aby chránili čest a slávu našeho národa?
 • Měníme se?
 • Jsme moudřejší?
 • Jsme lidštější?
 • Je lepší některé věci z minulosti nevědět?
 • Můžeme začínat bez znalosti nebo alespoň potuchy minulého dne, minulého týdne, století atd. vždy znovu a znovu?
Milí žáci jsme velmi rádi, že k nám na hodiny dějepisu chodíte.
Těšíme se na společné hledání odpovědí na naše i vaše otázky.
Za učitele dějepisu, Jiří Štágl

Online učebnice dějin a dějepisu

Dějepis.com

Historie lidstva

Moderní dějiny

Dvacáté století 

Zajímavé internetové stránky

Školákem v protektorátu 

Římské císařství

Český rozhlas: Oldřich a Božena, Hodina nula

111 dílů české historie s úsměvem

Historické prameny

Webová stránka s naskenovanou Kosmovou kronikou