EU – Skladba

ČESKÝ JAZYK

8. ročník

Skladba

DUM 621-640

 

VY_32_INOVACE_621 Věta nebo souvětí?
VY_32_INOVACE_622 Věta hlavní nebo věta vedlejší?
VY_32_INOVACE_623 Souvětí podřadné a souřadné
VY_32_INOVACE_624 Spojky souřadící a podřadící
VY_32_INOVACE_625 Souvětí souřadné a poměry souřadné
VY_32_INOVACE_626 Poměry mezi větnými členy
VY_32_INOVACE_627 Poměry mezi větami vedlejšími
VY_32_INOVACE_628 Vyjádření příčiny
VY_32_INOVACE_629 Grafy souvětí
VY_32_INOVACE_630 Rozbor slovní i větný
VY_32_INOVACE_631 Rozbor slovní i větný
VY_32_INOVACE_632 Rozbor slovní i větný
VY_32_INOVACE_633 Rozbor slovní i větný
VY_32_INOVACE_634 Věta vedlejší a větný člen
VY_32_INOVACE_635 Grafy souvětí
VY_32_INOVACE_636 Spojovací výrazy
VY_32_INOVACE_637 Složitější souvětí
VY_32_INOVACE_638 Složitější souvětí
VY_32_INOVACE_639 Jazykový rozbor
VY_32_INOVACE_640 Jazykový rozbor