EU – Geometrie

MATEMATIKA

6. ročník

Geometrie

DUM 441-460

 

VY_32_INOVACE_441 Úhly – měření
VY_32_INOVACE_442 Úhly – rozdělení
VY_32_INOVACE_443 Úhly – dvojice
VY_32_INOVACE_444 Úhly – počítání
VY_32_INOVACE_445 Úhly – souhrn
VY_32_INOVACE_446 Trojúhelník – výpočet úhlů
VY_32_INOVACE_447 Trojúhelník – popis
VY_32_INOVACE_448 Trojúhelník – rozdělení dle úhlů
VY_32_INOVACE_449 Trojúhelník – rozdělení dle stran
VY_32_INOVACE_450 Rozdělení trojúhelníků – procvičování
VY_32_INOVACE_451 Trojúhelníková nerovnost
VY_32_INOVACE_452 Konstrukce trojúhelníků
VY_32_INOVACE_453 Konstrukce rovnoramenných a rovnostranných trojúhelníků
VY_32_INOVACE_454 Výšky a těžnice
VY_32_INOVACE_455 Kružnice opsaná
VY_32_INOVACE_456 Osová souměrnost – úvod
VY_32_INOVACE_457 Osově souměrné obrazce
VY_32_INOVACE_458 Osy souměrnosti
VY_32_INOVACE_459 Osová souměrnost bez rýsování
VY_32_INOVACE_460 Osová souměrnost – konstrukce