EU – Fyzika

Ročník Název sady Označení sady
6 Látka a těleso, fyzikální veličiny a jejich měření VY_32_INOVACE_181_200
7 Kapaliny a plyny VY_32_INOVACE_121_140
7 Optika VY_32_INOVACE_161_180
8 Práce, energie, teplo, zvuk, elektrostatika, magnetismus VY_32_INOVACE_01_60
9 Elektrodynamika, polovodiče, atomová fyzika, astronomie, přehled učiva ZŠ VY_32_INOVACE_61_120