Ostatní soutěže

Školní rok 2015 / 2016

Náboj Junior – 20. 11. 2015

Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Naše družstvo ve složení Jan Liška, Jan Kováč, Kateřina Jelínková a Denisa Hlávková se umístilo na 205. místě z celkového počtu 438 soutěžících družstev. Soutěžili v České Lípě a zde se umístili na 9. místě z 18 soutěžících družstev.

Naši žáci zabodovali v ekologické olympiádě

Ve středu 25.11.2015 proběhl 19. ročník Ekologické olympiády pořádané Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a SOŠ a SOU 28.října (odloučené pracoviště SOŠ a SOU Lužická). Jedná se o soutěž tříčlenných družstev (každá škola může vyslat maximálně dvě). Nám se letošní ročník vydařil výborně, protože jsme vybojovali dvě medailová umístění v konkurenci 32 týmů.

Výborné třetí místo obsadili žáci z 9.A, ve složení Magdalena Třísková, Marek Opelka a Petr Štědra. Jejich výkon se podařil ještě trumfnout osmákům, kteří skončili první. Vítězný tým tvořili Richard Šulc (8.A), Jakub Waldhauser (8.B) a Jakub Žák (8.C).

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a chceme i poděkovat rodičům, kteří své ratolesti vedou ke vztahu k přírodě.

Mgr. Jakub Ujka

Přírodovědný klokan

Dne 21. 10. 2015 proběhlo na naší škole celostátní kolo soutěže Přírodovědný klokan. S otázkami z oborů matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu se popralo celkem 39 žáků 8. a 9. ročníků.

Z celkového počtu 1 156 řešitelů v Libereckém kraji se naši žáci umístili takto:

Richard Šulc 8. A 93 bodů 7. – 8. místo
Kateřina Jelínková 9. B 81 bodů 26. – 28. místo
Denisa Hlávková 9. A 75 bodů 40. – 44. místo

Všem děkuji za účast a přeji mnoho úspěchů v dalších podobných soutěžích.

Ing. Veronika Šolcová

Bobřík informatiky

12. a 13. listopadu proběhl celostátní online Bobřík informatiky. Podle průběžných výsledků získala naše žákyně Barbora Lazorová z 5. B první místo v Libereckém kraji.

Nejlepších pět výsledků našich žáků v kategorii Mini (5.ročníky). Testu se účastnilo v každé kategorii přes 10 tisíc vybraných dětí.

Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Diplom
1. 192   Lazorová Barbora 5.B Tisk
186. 176   Antoš Matěj 5.B Tisk
1392. 136   Vencl Milan 5.B Tisk
2342. 120   Hradský Jan 5.A Tisk
3176. 108   Hrabcová Eliška 5. A Tisk

Nejlepších pět výsledků našich žáků v kategorii Benjamin (6. a 7. ročník).

Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Diplom
2208. 136   Kriššák Martin 6.B Tisk
2419. 135   Engelhart Filip 7.A Tisk
2769. 128   Sirový Jakub 7.A Tisk
3608. 116   Sláma Zbyněk 6.B Tisk
4286. 109   Kyslík Jiří 6.B Tisk

Mgr. Jiří Štágl

Školní kolo dějepisné olympiády

Školní kolo dějepisné olympiády se uskutečnilo v pondělí 9. listopadu 2015. Tematické zaměření letošního ročníku je: „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou.“ Našeho školního kola se zúčastnilo dvanáct žáků, přičemž sedm z nich dosáhlo požadovaného počtu 52 bodů pro postup do kola okresního.

V okresním kole nás pak budou reprezentovat: Jakub Žák / 69 b./, Aneta Ježková a Filip Vyšín / oba 60 b./.

Všem zúčastněným náleží velká pochvala a postupujícím přejeme v okresním kole, které se uskuteční 19. ledna 2016, hodně štěstí a úspěšné řešení úloh, které budou směřovány především k osobě Karla IV. ( *14.5.1316 – 700. výročí jeho narození).

Mgr. Kateřina Mašková

Přírodovědný klokan

Dne 21. 10. 2015 proběhlo na naší škole celostátní kolo soutěže Přírodovědný klokan. S otázkami z oborů matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu se popralo celkem 39 žáků 8. a 9. ročníků.

Na prvních třech místech se umístili:

Richard Šulc 8. A 93 bodů
Kateřina Jelínková 9. B 81 bodů
Denisa Hlávková 9. A 75 bodů

Všem děkuji za účast a přeji mnoho úspěchů v dalších podobných soutěžích.

Ing. Veronika Šolcová

Starší soutěže

Republiková soutěž: Jeden za všechny, všichni za stůl!

Zúčastnili jsme se soutěže o sportovní stůl JOOLA. Do soutěže jsme zaslali video žáků 6.A. Video je zde: http://www.vsichnizastul.cz/#video-116

V libereckém kraji, v kategorii do 450 žáků, jsme skončili na druhém místě za Základní školou U školy, Liberec 7.

Jiří Štágl

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo  recitační soutěže na druhém stupni naší školy je již minulostí. Překonat sám sebe a vystoupit se sólovou básničkou před
ostatními je velká odvaha. V letošním roce bylo těchto „odvážných“ méně než v předcházejících ročnících. Všechny výkony dětí přijalo publikum nadšeně. Ti nejlepší si odnesli knižní ceny.
V kategorii 6.-7. ročníků se umístili:
1.místo –  Adéla Šinerová 7.C    2. místo – Jakub Žák  7.C  3. místo– Veronika Rabiňáková 7.A

V kategorii 8. – 9. ročníků zvítězila Anna Fialová ze třídy 8.B.

Úspěšní recitátoři budou naši školu reprezentovat ve 44. ročníku okresní Přehlídky dětských recitátorů 24. února 2015 v prostorách koncertního sálu naší školy. Již se těšíme na další ročník. Všem postupujícím pak přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Kateřina Mašková, Mgr.Michaela Oborníková

Náboj Junior

Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy,které reprezentují jednotlivé školy.

Dne 28. 11. 2014 se družstvo naší školy ve složení: Jan Liška, Petr Štědra, Kateřina Jelínková a Adriana Černá zúčastnilo mezinárodní soutěže Náboj Junior. Letos poprvé bylo pořadatelským místem Gymnázium Česká Lípa.  Zde mezi 19 družstvy obsadili 10. místo. V rámci všech 179 účastníků mezinárodní soutěže obsadili 129. místo.

Logická olympiáda – krajské kolo Libereckého kraje

7. 11. 2014 uspořádala Mensa ČR Logickou olympiádu.

Do krajského kola postoupili a mezi bodované se dostali Ort Haštal (19. místo) a Cmunt Ondřej (32. místo).

Jiří Štágl

Dne 15. 10. 2014 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet.

 1. Štědra Petr                                                                        81 bodů
 2. Bažík Radek                                                                     69 bodů
 3. Nguyen Vo Tuan                                                           68 bodů
 4. Mareš Vít                                                                                67 bodů
 5. Fialová Anna                                                                         66 bodů
 6. Fiala Jakub                                                                             65 bodů
 7. Opelka Marek                                                                        61 bodů
 8. Jelínková Kateřina                                                               60 bodů
 9. Žourek Filip                                                                             58 bodů
 10. Brych Tomáš                                                                            56 bodů
 11. - 12. Kováč Jan, Schönbecková Eliška                              53 bodů
 12. Školková Anna                                                                        52 bodů
 13. Pácl Jakub                                                                                 35 bodů

Dne 14. 5. 2014 se konalo v budově gymnázia v České Lípě okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Kategorie Z5
Markéta Hošmánková 12. -16. místo
Matěj Bret 22. – 25. místo
Kategorie Z6
Ludvík Táborský 6. – 9. místo
Michaela Dobešová 27. – 34. místo
Josef Tománek 42. – 44. místo
Kategorie Z7
Denisa Hlávková 7. místo
Jakub Pácl 11. – 12. místo
Kategorie Z8
Nguyen Vo Tuan Huy 10. místo

Dne 21. 5. 2014 se konalo v budově gymnázia v České Lípě okresní kolo fyzikální soutěže Archimediáda.

Kategorie 7. ročník
Filip Žourek 6. místo
Jan Liška 8. místo
Daniel Josef 9. – 10. místo
Jakub Pácl 12. – 13. místo

Matematická soutěž Klokan

Dne 21. 3. 2014 proběhla na naší škole matematická soutěž KLOKAN.

V kategorii BENJAMÍN (6. a 7. ročníky) se soutěže zúčastnilo 81 žáků. Na prvních třech místech se umístili tito žáci:

Kateřina Jelínková, Anna Fialová, Klára Hanzelínová a Richard Šulc (společně 3. místo)

V kategorii KADET (8. a 9. ročníky) se soutěže zúčastnilo 60 žáků. Na prvních třech místech se umístili tito žáci:

Vladimír Křížek, Daniel Galek, David Fiala

Hodnocení lyžařského výchovně výcvikového zájezdu 2014

LVVZ proběhl  v termínu od 9. února do 15. února ve Vítkovicích v Krkonoších.  Zúčastnili se ho žáci 7.A a 7 B. Celkem bylo žáků 37 (z toho 14 chlapců a 23 dívek). Všem žákům se kurz podařilo splnit a zvládnout základy lyžování. Děti byly rozděleny do tří skupin (lyžaři, nelyžaři – všichni se naučili lyžovat, snowboard). Třetí (odpočinkový) den jsme se vydali na celodenní turistický výlet na Zlaté návrší a prohlédli si mohylu Hanče a Vrbaty. Všichni byli spokojeni s kvalitou ubytování a stravování v místní ZŠ.

Děkujeme rodičům za kvalitní materiální vybavení dětí a za drobnosti, kterými jsme mohli na závěr LVVZ děti potěšit. Všechny žáky chceme pochválit za velmi dobré chování na LVVZ. Rozhodně jsme se za ně nemuseli stydět.

Učitelé Tv

Matematická Pythagoriáda  2012/2013 – kategorie 5., 6., 7., a 8. ročník

22. 5. 2013 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo matematické soutěže – Pythagoriády. Za naši školu se zúčastnilo celkem 21 žáků. Účast na okresním kole byla rekordní – více než 160 žáků. Nejlepšího umístění dosáhl David Fiala z 8. B. Z 31 účastníků jeho kategorie se umístil na 5. – 8. místě.

Fyzikální Archimediáda  2012/2013 – kategorie 7. Ročník

21. 5. 2013 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo fyzikální soutěže – Archimediády. Tato soutěž je určena pro žáky 6. a 7. ročníku. Za naši školu se zúčastnilo 6 dívek, nejlepšího umístění dosáhla Marie Chovancová ze 7. B.

6. – 10. června  -  Matematický týden

Minulý týden proběhl na naší škole tzv. matematický týden, a to formou účasti všech tříd v mezinárodní matematické soutěži Speedmath.
Žáci mohli poměřit své schopnosti nejen se svými spolužáky ze třídy a školy, ale i se žáky z jiných škol. Jednotlivé výkony jsou zapsány v tabulce na internetu a zároveň vyvěšeny na dveřích kabinetu matematiky.
Soutěžili jsme celkem v 9 kategoriích dle ročníku. Výsledky jsou následující:
Nejlepší žák z prvních tříd je Zbyněk Sláma (16. místo)
Z druhé třídy obsadil 10. místo František Krejný.
Medailové 3.místo obsadil Tomáš Najbrt ze třetí třídy.
Výborně si vedli žáci čtvrtých ročníků, na 1.místě je Kateřina Jelínková, na 3.místě Vatlavic Cristina – Nicoleta, pěkné 4.místo obsadila Tereza Mesteková a 5.místo Vojtěch Novotný.
Páté třídy se v silné konkurenci příliš neprosadili, nejlepší žákyně Michaela Oppitzová je na 64.místě.
Výborné umístění máme ale v šestém ročníku, Matěj Novák je 3. a Veronika Kollmannová 4.
Taktéž sedmé třídy obhájili 1.místo a to bojovností Ondřeje Botka. Ondřej Machara je na 5.místě, Robin Engelhart na 7.místě.
Osmé ročníky už měli úlohy náročnější a proto je 18.místo Marie Barmanové také pěkné.
Úlohy pro deváté třídy byli většinou slovní a ověřili především rychlé logické uvažování a perfektní počítání. Naši deváťáci nás potěšili umístěním od 7.místa, na kterém skončil Vítek Pečenka, a 8.místo obsadil Jan Kubát.
Na 6. Místo se dostal nečekaně Michal Drahozal ze 6.B, a to díky tomu, že využil možnost stáhnout si zdarma tento program a trénovat rychlé počítání doma.
Tak učinili i žáci z jiných tříd, a proto se průběžné pořadí stále mění. Např. ve třetím ročníku je v současné době na 2.místě Matěj Vosáhlo a na 3.místě Richard Šulc.
Šanci na zlepšení máte ještě do 15.června, kdy soutěž pro letošní rok končí a 3 nejlepší z každé kategorie budou odměněni diplomem.

9. a 19. dubna Zahrada písní

6. ročník celostátní přehlídky soutěžních pěveckých souborů „Zahrada písní Praha“ se  konal 9.4. 2011 v Praze. V těžké konkurenci sborů pracujících při ZUŠ a ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy jsme s naším školním sborem získali krásné bronzové pásmo.
Na klavír naše zpěváky a zpěvačky doprovázel p. uč. R. Poláček, na příčnou flétnu Yveta Šudová – učitelka ZUŠ. Celkem zpívalo 35 dětí.

Krajské kolo celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Jablonci nad Nisou se uskutečnilo 19.4.2011. V kategorii mladších školních sborů získal náš sbor vedený p. uč. Duchoslavovou R. Poláčkem, který zajišťuje klavírní doprovod, báječné stříbrné pásmo.

23. března – Mistrovství ČR ve společenských tancích

Určitě víme, že tituly „mistrů ČR“ se nemůže pyšnit každý. Přesto jejich držitele můžeme denně potkávat na naší škole.
V neděli 23.3. se konalo kolo Mistrovství ČR ve společenských tancích.

Všechna tři medailová místa obsadili naši žáci:
1. místo: Kateřina Jelínková a Jakub Hakl ze 4.B
2. místo Tereza Mesteková 4.B a Filip Karban 6.B
3. místo Monika Vojáčková 4.A a Adam Uhlíř ( ZŠ U Lesa)

18.březen – Matematický klokan

I v tomto školním roce jsme se zapojili do soutěže Matematický klokan.
V kategorii CVRČEK 2. a 3. tříd zvítězili žáci: Jakub Jaroš 3.C, Filip Engelhart 2.A, Veronika Salačová 3.C
V kategorii KLOKÁNEK 4. a 5. tříd zvítězili žáci: Jakub Fiala 5.B, Michal Eisenberge 5.A, Vít Mareš 5.B

„Přemyslovna sv.Anežka Česká a její doba“

- to byl název celostátní výtvarné soutěže vyhlášené MŠMT k 800. výročí narození této mimořádné postavy našich dějin. Výtvarné práce měly ukázat, jak děti a mládež vnímají tuto postavu v souvislosti s naší dávnou minulostí.

Za naši školu jsme zaslali několik prací žáků druhého stupně. Velkým a milým překvapením pro nás bylo oznámení, že v konkurenci 3 542 účastníků ze 437 škol, obsadila v kategorii 13-15 let 1.místo  žákyně třídy 8.B  Dominika Šudová. Slavnostního předávání diplomů se Dominika zúčastnila 2.března 2011 v prostorách Anežského kláštera v Praze za účasti Pražského arcibiskupa Dominika Duky, náměstka ministra kultury Radka Zdráhala, generálního ředitele Národní galerie Milana Křižáka a mnoha dalších zástupců kulturní  a politické scény ČR.

Pro Dominiku to byl nevšední zážitek, na který bude jistě ráda vzpomínat po celý svůj život. Přejeme jí další úspěchy a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i města Nového Boru.

16. března – Recitační soutěž – okresní kolo

Okresní kolo recitační soutěže se konalo 16.března v DDM Smetanka v Novém Boru.

Z naší školy nás v I.kategorii reprezentovala Adéla Šinerová ze třídy 3.C a Tereza Rybářová ze 3.A.  Ve II.kategorii to byla Julie Brustmannová a Eliška Klimešová obě ze třídy 5.B.  III.kategorii nejstarších zastupovala děvčata Anna Chovancová a Eliška Bačkovská ze sedmých ročníků.

Ve velké konkurenci recitátorů naše škola obstála na výbornou. Ve všech třech kategoriích jsme obsadili stupňová místa.

První místo si zaslouženě vybojovala Adélka Šinerová. Druhé místo získala s přehledem Eliška Klimešová a třetí místo v silné konkurenci obsadila Anička Chovancová. Všechna tři děvčata nás 9.dubna jedou reprezentovat do Liberce na krajské kolo. Držíme všem talentovaným děvčatům palce a ještě jednou gratulujeme. Za krásný umělecký výkon děkujeme i ostatním zmiňovaným děvčatům.

8. března – Soutěž v recitaci

Dne 8.3. 2011 se konala na 1. stupni naší ZŠ soutěž v recitaci. Zúčastnilo se jí 37 žáků a žákyň. Zvítězili tito žáci:
I. kategorie – 1. třídy: 1. místo Slezáková Barbora, 2. místo Průšová Tereza, 3. místo Jakoubková Anna
II. kategorie – 2. a 3. třídy: 1. místo Šinerová Adéla, 2. místo Rybářová Tereza, 3. místo Žák Jakub
II. kategorie – 4. a 5. třídy: 1. místo Klimešová Eliška, 2. místo Brustmannová Julie, 3. místo Chovancová Marie
Adélka, Terezka, Eliška a Julie postuppují do okresního kola, které se koná 16. 3. ve Smetance.

4.března – okresní kolo Národní soutěže ve hře na klavír

V minulých dnech Základní umělecká škola v Novém Boru pořádala okresní kolo Národní soutěže ve hře na klavír.
Ve IV. kategorii obsadil 1. místo Marek Švarc z 6.B a v VI. kategorii patřilo 1. místo patřilo Radce Štroblové z 8.B. Oba jmenovaní jsou žáky pana učitele Poláčka.
Radka Štroblová postoupila do krajského kola a získala svou hrou 2.místo.