EU – Práce, energie, teplo…

FYZIKA

8. ročník

Práce, energie, teplo, zvuk, elektrostatika, magnetismus

DUM 01-60

 

VY_32_INOVACE_01 Práce
VY_32_INOVACE_02 Výkon
VY_32_INOVACE_03 Energie
VY_32_INOVACE_04 Polohová energie
VY_32_INOVACE_05 Pohybová energie
VY_32_INOVACE_06 Přeměny energie
VY_32_INOVACE_07 Zákon zachování energie
VY_32_INOVACE_08 Účinnost
VY_32_INOVACE_09 Vnitřní energie tělesa
VY_32_INOVACE_10 Teplo
VY_32_INOVACE_11 Změna vnitřní energie tělesa konáním práce
VY_32_INOVACE_12 Kalorimetrická rovnice
VY_32_INOVACE_13 Vedení tepla
VY_32_INOVACE_14 Šíření tepla prouděním a zářením
VY_32_INOVACE_15 Tepelné motory
VY_32_INOVACE_16 Skupenské přeměny
VY_32_INOVACE_17 Tání a tuhnutí
VY_32_INOVACE_18 Vypařování a kapalnění
VY_32_INOVACE_19 Var
VY_32_INOVACE_20 Sublimace a desublimace
VY_32_INOVACE_21 Vlastnosti pružných těles
VY_32_INOVACE_22 Kmitavý pohyb
VY_32_INOVACE_23 Kmitání pružných těles
VY_32_INOVACE_24 Vlnění
VY_32_INOVACE_25 Vlnění příčné a podélné
VY_32_INOVACE_26 Zvuk
VY_32_INOVACE_27 Zdroje zvuku
VY_32_INOVACE_28 Šíření zvuku
VY_32_INOVACE_29 Rychlost zvuku
VY_32_INOVACE_30 Ultrazvuk, infrazvuk
VY_32_INOVACE_31 Vnímání zvuku, hlasitost
VY_32_INOVACE_32 Záznam a reprodukce zvuku
VY_32_INOVACE_33 Fyzikální křížovky zvuk
VY_32_INOVACE_34 Elektrování
VY_32_INOVACE_35 Vodiče a nevodiče
VY_32_INOVACE_36 Elektrické pole a siločáry
VY_32_INOVACE_37 Elektrostatická indukce
VY_32_INOVACE_38 Polarizace dielektrika
VY_32_INOVACE_39 Jiskra, blesk, elektrický oblouk
VY_32_INOVACE_40 Elektrolýza
VY_32_INOVACE_41 Magnet
VY_32_INOVACE_42 Magnetické pole
VY_32_INOVACE_43 Magnetická indukce
VY_32_INOVACE_44 Magnetické indukční čáry
VY_32_INOVACE_45 Kompas a buzola
VY_32_INOVACE_46 Elektrický náboj
VY_32_INOVACE_47 Elektrický proud a napětí
VY_32_INOVACE_48 Elektrický obvod
VY_32_INOVACE_49 Měření elektrického proudu
VY_32_INOVACE_50 Ohmův zákon
VY_32_INOVACE_51 Elektrický odpor
VY_32_INOVACE_52 Závislost odporu na teplotě
VY_32_INOVACE_53 Zapojování rezistorů
VY_32_INOVACE_54 Reostat, potenciometr
VY_32_INOVACE_55 Vnitřní odpor zdroje
VY_32_INOVACE_56 Zapojování zdrojů elektrického proudu
VY_32_INOVACE_57 Výkon elektrického proudu
VY_32_INOVACE_58 Elektrická energie
VY_32_INOVACE_59 Elektrické spotřebiče
VY_32_INOVACE_60 Výroba elektrické energie