EU – Látka a těleso

FYZIKA

6. ročník

Látka a těleso, veličiny a jejich měření

DUM 181-200

 

VY_32_INOVACE_181 Těleso a látka
VY_32_INOVACE_182 Skupenství látek
VY_32_INOVACE_183 Atomy a molekuly, jejich vlastnosti
VY_32_INOVACE_184 Složení atomů
VY_32_INOVACE_185 Vlastnosti pevných látek
VY_32_INOVACE_186 Fyzikální veličiny
VY_32_INOVACE_187 Délka, rozměry těles
VY_32_INOVACE_188 Měření délky, určení polohy
VY_32_INOVACE_189 Hmotnost, měření hmotnosti
VY_32_INOVACE_190 Čas
VY_32_INOVACE_191 Měření času
VY_32_INOVACE_192 Pohyb těles, rychlost
VY_32_INOVACE_193 Rychlost, dráha, čas
VY_32_INOVACE_194 Měření rychlosti
VY_32_INOVACE_195 Objem, měření objemu
VY_32_INOVACE_196 Teplotní roztažnost
VY_32_INOVACE_197 Teplota
VY_32_INOVACE_198 Měření teploty
VY_32_INOVACE_199 Hustota
VY_32_INOVACE_200 Síla