Samostatná práce 8.ročník

1) Vypočítej vlnovou délku pro frekvenci zvuku 1,2 kHz.

2) Do stromu uhodil při bouřce blesk, mezi bleskem a hromem uplynulo 15 s. Jak daleko od nás je strom?

3) Jak probíhá ohyb zvukových vln?

4) Načrtni časový průběh kmitání, je-li amplituda 5 cm a perioda 10 s. Vypočítej frekvenci.

5) Jak daleko je překážka, od které se ozvěnou vrátil zvuk za 2,3 s?