EU – Aritmetika 5. ročník

MATEMATIKA

5. ročník

Aritmetika 5. ročník

DUM 661-720

 

VY_32_INOVACE_661 Procvičení písemného sčítání
VY_32_INOVACE_662 Seznámení s římskými číslicemi a jejich procvičení
VY_32_INOVACE_663 Zlomky
VY_32_INOVACE_664 Dělení jednociferným dělitelem
VY_32_INOVACE_665 Dělení 10, 100, 1000
VY_32_INOVACE_666 Dělení se zbytkem
VY_32_INOVACE_667 Dělení dvojciferným dělitelem 1
VY_32_INOVACE_668 Dělení dvojciferným dělitelem 2
VY_32_INOVACE_669 Slovní úlohy
VY_32_INOVACE_670 Písemné odčítání
VY_32_INOVACE_671 Přednost ve výpočtu
VY_32_INOVACE_672 Velká čísla
VY_32_INOVACE_673 Desetinná čísla 1
VY_32_INOVACE_674 Desetinná čísla 2
VY_32_INOVACE_675 Desetinná čísla 3
VY_32_INOVACE_676 Desetinná čísla 4
VY_32_INOVACE_677 Desetinná čísla 5
VY_32_INOVACE_678 Desetinná čísla 6
VY_32_INOVACE_679 Desetinná čísla 7
VY_32_INOVACE_680 Aritmetický průměr
VY_32_INOVACE_681 Procvičování zlomků
VY_32_INOVACE_682 Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
VY_32_INOVACE_683 Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
VY_32_INOVACE_684 Číselné křížovky
VY_32_INOVACE_685 Násobení desetinných čísel 10 a 100
VY_32_INOVACE_686 Dělení desetinných čísel 10 a 100
VY_32_INOVACE_687 Převody jednotek délky a hmotnosti 1
VY_32_INOVACE_688 Převody jednotek délky a hmotnosti 2
VY_32_INOVACE_689 Převody jednotek obsahu
VY_32_INOVACE_690 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
VY_32_INOVACE_691 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem
VY_32_INOVACE_692 Opakování operací s desetinnými čísly
VY_32_INOVACE_693 Závisle a nezávisle proměnná
VY_32_INOVACE_694 Převody časových jednotek
VY_32_INOVACE_695 Časové jednotky
VY_32_INOVACE_696 Zajímavé úlohy 1
VY_32_INOVACE_697 Grafy
VY_32_INOVACE_698 Matematická pohádka
VY_32_INOVACE_699 Desetinná čísla se třemi desetinnými místy
VY_32_INOVACE_700 Zajímavé úlohy 2
VY_32_INOVACE_701 Součtové a odečtové pyramidy
VY_32_INOVACE_702 Matematické názvosloví
VY_32_INOVACE_703 Násobení a sčítání
VY_32_INOVACE_704 Násobení a dělení 1
VY_32_INOVACE_705 Matematická pohádka
VY_32_INOVACE_706 Násobení a dělení 2
VY_32_INOVACE_707 Hry s čísly
VY_32_INOVACE_708 Matematické zákony (komutativní, asociativní)
VY_32_INOVACE_709 Slovní úlohy
VY_32_INOVACE_710 Matematické zákony při násobení
VY_32_INOVACE_711 Logické slovní úlohy
VY_32_INOVACE_712 Slovní úlohy
VY_32_INOVACE_713 Dělení
VY_32_INOVACE_714 Slovní úlohy
VY_32_INOVACE_715 Počítání s tajenkami
VY_32_INOVACE_716 Matematická pohádka
VY_32_INOVACE_717 Slovní úlohy
VY_32_INOVACE_718 Slovní úlohy
VY_32_INOVACE_719 Slovní úlohy
VY_32_INOVACE_720 Matematické pohádky