EU – Opakovací cvičení a testy

NĚMECKÝ JAZYK

6.-9. ročník

Opakovací cvičení a testy k výuce německého jazyka v 6.-9. ročníku

DUM 01-72

 

VY_22_INOVACE_01 Test – perfektum, präteritum
VY_22_INOVACE_02 Dresden – test
VY_22_INOVACE_03 Länder – Städte – Kontinente – test
VY_22_INOVACE_04 Farben – Bilder
VY_22_INOVACE_05 Der Brief
VY_22_INOVACE_06 Rätsel – Schulsachen
VY_22_INOVACE_07 Wir ergänzen die Tabelle – perf., prät.
VY_22_INOVACE_08 Wie ist das Wetter?
VY_22_INOVACE_09 Was gehört nicht in die Reihe?
VY_22_INOVACE_10 Zahlen bis 10
VY_22_INOVACE_11 Deutschsprachige
VY_22_INOVACE_12 Jahreszeiten
VY_22_INOVACE_13 Uhrzeiten
VY_22_INOVACE_14 Realien
VY_22_INOVACE_15 Zahlen bis 100
VY_22_INOVACE_16 Trennbare Präfixe
VY_22_INOVACE_17 Wir ergänzen Verben (+trennbare Präfixe)
VY_22_INOVACE_18 Präpositionen
VY_22_INOVACE_19 Verben – časování
VY_22_INOVACE_20 Wir schreiben auf Deutsch
VY_22_INOVACE_21 Personalpronomen
VY_22_INOVACE_22 Möchten + nach/in die
VY_22_INOVACE_23 Possesivpronomen
VY_22_INOVACE_24 Mein(e), dein(e)
VY_22_INOVACE_25 Leseverstehen – Meine Familie
VY_22_INOVACE_26 Stehen – stellen, liegen – legen
VY_22_INOVACE_27 Gegenteile
VY_22_INOVACE_28 Mein Tag – lückentext
VY_22_INOVACE_29 Uhrzeiten
VY_22_INOVACE_30 Das Haus – Präpositionen – 3. + 4. pád
VY_22_INOVACE_31 Modalverben
VY_22_INOVACE_32 Stupňování gern/nicht gern
VY_22_INOVACE_33 Essen, sprechen, helfen
VY_22_INOVACE_34 Sein, seine, ihr, ihre
VY_22_INOVACE_35 Slovesa s odlučitelnou předponou – osoba + správný tvar
VY_22_INOVACE_36 In Geschäft – Lückentext
VY_22_INOVACE_37 Male ein Bild – wo ist was?
VY_22_INOVACE_38 Wohin? – Präpositionen mit dem 3. + 4. Fall
VY_22_INOVACE_39 Mein Freund – Leseverstehen
VY_22_INOVACE_40 Gespräch: „Gehen wir ins Kino?“
VY_22_INOVACE_41 Schulsachen + Bingo
VY_22_INOVACE_42 Meine Woche
VY_22_INOVACE_43 Lückentext – doplň správné tvary sloves
VY_22_INOVACE_44 Suche 12 Fehler und schreib das richtig
VY_22_INOVACE_45 Was ist richtig und was ist falsch
VY_22_INOVACE_46 Ergänze die richtige Pronomen
VY_22_INOVACE_47 Ergänze die Schulfächer
VY_22_INOVACE_48 Verbinde Sätze – richtig!
VY_22_INOVACE_49 Verbinde Schlufach und den richtigen Satz
VY_22_INOVACE_50 Ergänze – správné tvary slovesa být
VY_22_INOVACE_51 Doplňování správných tvarů
VY_22_INOVACE_52 Ergänze die Körperteile zu dem Bild
VY_22_INOVACE_53 Ergänze das Verb + Artikel
VY_22_INOVACE_54 Ergänze, was Fehlt!
VY_22_INOVACE_55 Ergänze die Länder
VY_22_INOVACE_56 Ergänze richtige Form
VY_22_INOVACE_57 Ergänze die Körperteile
VY_22_INOVACE_58 Was gehört zusammen?
VY_22_INOVACE_59 Ergänze: správné tvary sloves
VY_22_INOVACE_60 Ergänze die richtige Formen
VY_22_INOVACE_61 Wir üben Pronomen
VY_22_INOVACE_62 Wir ergänzen richtige Präposition und richtige Artikel
VY_22_INOVACE_63 Was fehlt? + ergänze
VY_22_INOVACE_64 Was hehört zusammen?
VY_22_INOVACE_65 Ergänze die Tabelle und schreib die Sätze im Perfekt
VY_22_INOVACE_66 Was ist falsch und was fehlt?
VY_22_INOVACE_67 Übersetze richtig
VY_22_INOVACE_68 Ergänze die Dialoge
VY_22_INOVACE_69 Frag richtig und schreib richtig
VY_22_INOVACE_70 Ergänze
VY_22_INOVACE_71 Ergänze richtige Artikel und Präpositionen
VY_22_INOVACE_72 Schreib richtig und rechne richtig