EU – Mocniny, výrazy, rovnice

MATEMATIKA

8. ročník

Mocniny, výrazy, rovnice

DUM 461-480

 

VY_32_INOVACE_461 Druhá mocnina
VY_32_INOVACE_462 Druhá mocnina – tabulky
VY_32_INOVACE_463 Druhá odmocnina
VY_32_INOVACE_464 Druhá odmocnina – tabulky
VY_32_INOVACE_465 Třetí mocnina
VY_32_INOVACE_466 Třetí mocnina – příklady
VY_32_INOVACE_467 N-tá mocnina
VY_32_INOVACE_468 Rozvinutý zápis čísla
VY_32_INOVACE_469 Velká a malá čísla
VY_32_INOVACE_470 Pravidla pro počítání s mocninami
VY_32_INOVACE_471 Výrazy
VY_32_INOVACE_472 Sčítání a odčítání mnohočlenů
VY_32_INOVACE_473 Násobení mnohočlenů
VY_32_INOVACE_474 Vzorce
VY_32_INOVACE_475 Rovnice – úvod
VY_32_INOVACE_476 Rovnice – ekvivalentní úpravy
VY_32_INOVACE_477 Rovnice – složitější
VY_32_INOVACE_478 Rovnice – úlohy
VY_32_INOVACE_479 Pythagorova věta
VY_32_INOVACE_480 Pythagorova věta – užití