Důležité dokumenty

Školní řád

Řád školy zahrnuje práva a povinnosti nejen žáků, ale i rodičů a zákonných zástupců. Doporučujeme se s ním důkladně seznámit.
školní řád

Klasifikační řád

Nedílnou součást Školního řádu tvoří Klasifikační řád obsahující rovněž řadu užitečných informací.
Klasifikační řád

Školní vzdělávací program

Celý dokument je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny

Výsledky zápisu do 1. třídy

Evidenční_čísla_1.roč

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2014/15

Výroční zpráva o hospodaření školy 2014

Přehled vycházejících žáků 2014/15

Zpráva výchovného poradce za rok 2014/15

Zpráva výchovného poradce za 1. stupeň 2014/2015

Zpráva metodika prevence

Olympiády a sportovní úspěchy 2014/15

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2014/15

Ochrana člověka za mimořádných okolností 2014/15

Autoevaluace

Přehled prospěchu žáků 2014/2015

Kontroly

Česká školní inspekce, Inspekční zpráva 2014

Česká školní inspekce, kontrola školního řártedrtzrdu 2012

Krajská hygienická stanice, protokol z kontroly školní jídelny 2012

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace, Město Nový Bor, 2012

Protokol z kontroly Oblastního inspektorátu práce, 2013