Jazykové třídy

Výuka cizích jazyků

Od 1.ročníku žáci absolvují 1 hodinu výuky anglického jazyka týdně. V květnu pak na základě písemné žádosti rodičů o přijetí do rozšířené výuky jazyků a po úspěšném splnění přijímacích testů a pohovorů, je žák od 2.třídy přijat do jazykové skupiny, ve které probíhá výuka 2 hodiny týdně dle speciálních učebních plánů ( na rozdíl od 1 hod. v běžné skupině). Povinná výuka cizích jazyků začíná od 3.ročníku. V 6.ročníku RVJ si žáci mohou vybrat druhý cizí jazyk (francouzský, ruský, německý). V nejazykových třídách si druhý cizí jazyk vybírají v rámci povinně volitelných a nepovinných předmětů a kroužků.

Od roku 1994 nabízíme žákům rozšířenou výuku cizích jazyků. Jsme členy Asociace škol s rozšířenou výukou jazyků „Lingua“ a máme akreditaci MŠMT.

Cizí jazyky vyučují zkušení kvalifikovaní učitelé:

Mgr. Marie Štroblová Aj Rj
Mgr. Martina Brychová Aj
Mgr. Michaela Hanzelínová Fj Aj
Mgr. Kateřina Mašková Nj
Mgr. Ludmila Prudniková Rj
Mgr. Jitka Bromová Aj
Bc. Tomáš Janda Aj

Všechny vyučující absolvovaly různé jazykové kurzy a stáže v zahraničí, např. ve Švédsku, Rakousku a Německu (Hannoveru, Dortmundu, Drážďanech, Weisswasseru), ve Francii, Belgii a Kanadě. V rámci programu Socrates p. uč. Králová a Procházková poznaly výuku v Portugalsku na Azorských ostrovech.

Výuka jazyků probíhá v jazykových učebnách vybavených moderní audiovizuální technikou a názornými gramatickými a obrazovými tabulemi, zeměpisnými mapami zemí, jejichž řeč se žáci učí. K výuce jsou používány audiokazety namluvené rodilými mluvčími, videokazety, počítačové programy a originální cizojazyčné učebnice. Pro angličtinu Fanfare a Project a pro němčinu Pingpong, Wer? Wie? Was? Mega, Tamburin.

Kvalita výuky se promítá do úspěchů našich žáků v různých jazykových soutěžích. Konkrétně v předešlém školním roce 2014/2015 zisk druhého místa v krajském kole olympiády z anglického jazyka.

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA JAZYKŮ

Ve školním roce 2015/2016 nabízíme nadaným dětem budoucích 2. tříd a 6. tříd rozšířenou výuku jazyků.

Přihlášky s uvedením jména, třídy, školy a adresy je možné podat do 20.5.2016 písemně na ředitelství ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 128, 473 01 nebo vyplněním  přihlášky.

E- mail: info@zsnamesti.cz,  Telefon : 487 722 010

Přijímací pohovory se budou konat  24.5.2016.

Pohovory pro žáky budoucích 2.roč. začínají v 8 hodin.

Začátek pohovorů do 6. ročníku od 13 hodin.

Přijatí žáci a výsledky pohovorů budou zde.