EU – AJ Procvičování mluvnice a slovní zásoby pro 8. ročník

ANGLICKÝ JAZYK

8. ročník

Procvičování mluvnice a slovní zásoby pro

8. ročník

DUM 109 – 144

 

VY_22_INOVACE_109 Classroom instructions
VY_22_INOVACE_110 Stone soup
VY_22_INOVACE_111 Plurals
VY_22_INOVACE_112 Plurals 2
VY_22_INOVACE_113 Working with the text
VY_22_INOVACE_114 Food – vocabulary revision
VY_22_INOVACE_115 Czech – English proverbs
VY_22_INOVACE_116 Halloween
VY_22_INOVACE_117 Working with the text
VY_22_INOVACE_118 Short answers
VY_22_INOVACE_119 Past simple tense
VY_22_INOVACE_120 Irregular verbs
VY_22_INOVACE_121 Christmas quiz
VY_22_INOVACE_122 Christmas
VY_22_INOVACE_123 Adjectives
VY_22_INOVACE_124 Comparatives
VY_22_INOVACE_125 Superlatives
VY_22_INOVACE_126 Adjectives – comparatives and superlatives
VY_22_INOVACE_127 Valentine´s Day
VY_22_INOVACE_128 English sayings (Similes)
VY_22_INOVACE_129 Clothes
VY_22_INOVACE_130 My country
VY_22_INOVACE_131 Articles
VY_22_INOVACE_132 The USA
VY_22_INOVACE_133 Idioms
VY_22_INOVACE_134 Adverbs of frequency
VY_22_INOVACE_135 Working with the text
VY_22_INOVACE_136 Blowing in the wind
VY_22_INOVACE_137 Do you know?
VY_22_INOVACE_138 Adverbs
VY_22_INOVACE_139 Festivals in Britain
VY_22_INOVACE_140 British and American culture
VY_22_INOVACE_141 American festivals
VY_22_INOVACE_142 SMS abbreviations
VY_22_INOVACE_143 Abbreviations
VY_22_INOVACE_144 British x American English