Olympiády

Školní rok 2015 / 2016

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 19. 1. 2016 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo matematické olympiády v kategorii 5. a 9. ročníků.

Kategorie Z5
Barbora Lazorová 6. – 8. místo
Milan Vencl 13. – 15. místo
Johanka Masopustová 16. – 18. místo
Kategorie Z9
Jan Kováč 1. – 3. místo
Filip Žourek 1. – 3. místo
Denisa Hlávková 5. místo
Kateřina Jelínková 6. – 7. místo
Filip Draboň 9. místo

Celkový počet účastníků okresního kola v kategorii Z5 byl 26 žáků a v kategorii Z9 10 žáků základních škol na našem okrese.

V Novém Boru 20. 1. 2016

Školní rok 2014 / 2015

Okresní kolo fyzikální Archimediády

Dne 22. 5. 2015 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo fyzikální Archimediády  pro žáky 7. ročníků.

Jakub Žák 1. místo
Martin Pelc 2. místo
Ludvík Táborský 14. místo

Celkový počet účastníků okresního kola byl 17 žáků.

Okresní kolo matematické Pythagoriády

Dne 13. 5. 2015 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo matematické Pythagoriády v kategorii 5. až 8. ročníků.

Kategorie P7
Žák Jakub 5. – 7. Místo
Šulc Richard 8. – 9. Místo
Kategorie P8
Opelka Marek  5. – 9. místo
Jelínková Kateřina 10. – 12. místo
Hlávková Denisa 18. – 21. místo
Kováč Jan 38. – 40. místo

Celkový počet účastníků okresního kola v kategorii P7 byl 22 žáků a v kategorii P8 41 žáků základních škol a osmiletých gymnázií na našem okrese.

Krajské kolo olympiády v programování

Do krajského kola dne 16. 4. 2015 v budově Střední průmyslové školy strojní v Liberci, se postupovalo na základě zisku bodů v okresním kole. V konkurenci škol Libereckého kraje byl náš Radek Bažík lepší než například jeho vrstevníci z Českolipského gymnázia.

Jméno Škola Body Pořadí
Jiří Opočenský ZŠ Oblačná Liberec 57 1
Radek Bažík ZŠ Náměstí Míru Nový Bor 29 5
Karel Hofman Gymnázium Česká Lípa 23 6

 

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 8. 4. 2015 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo matematické olympiády v kategorii 6. až 8. ročníků.

Kategorie Z7
Šulc Richard 2. místo
Hocková Jana 16.-17. místo
Kategorie Z8
Kováč Jan 1.-2. místo
Hlávková Denisa 4.-5. místo
Jelínková Kateřina 8.-15. místo

V kategorii Z6 jsme neměli zastoupení.

Celkový počet účastníků okresního kola v kategorii Z7 byl 22 žáků a v kategorii Z8 15 žáků základních škol a osmiletých gymnázií na našem okrese.

KRAJSKÉ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY

V krajském kole Astronomické olympiády se v kategorii GH umístil na skvělém druhém místě žák 7. C Jakub Žák.

OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Dne 26. 3. 2015 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo fyzikální olympiády v kategorii E a F.

Kategorie F (8. ročníky)
Kováč Jan 5. místo
Josef Daniel 6. – 8. místo
Draboň Filip 6. – 8. místo
Žourek Filip 10. místo
Liška Jan 12. místo
Štědra Petr 13. místo
Kategorie E (9. ročníky)
Vít Mareš 5. místo

Celkový počet účastníků okresního kola v kategorii F bylo 13 žáků a v kategorii E 9 žáků základních škol a osmiletých gymnázií na našem okrese.

Ing. Veronika Šolcová

ANGLIČTINA NÁS PROSTĚ BAVÍ

Jako druhá nejlepší v Libereckém kraji se umístila Jasmína Jawichová (8.B) v olympiádě z anglického jazyka, jejíž krajské kolo se konalo 24. 3. 2015 v Liberci. Poté, co se radovala z vítězství v kole okresním, v kategorii 8. a 9. tříd, prokázala i nyní, že jí je kontakt s angličtinou blízký. Za celou školu jí tak patří velká gratulace a poděkování.

Well done, Jasmine!                                                    Tomáš Janda, učitel AJ

VÍTĚZSTVÍ V ANGLICKÉ OLYMPIÁDĚ

Velká gratulace patří žákyni naší školy Jasmíně Jawichové (8. B) k jejímu suverénnímu vítězství v okresním kole olympiády z anglického jazyka, v kategorii starších žáků, která se konala ve středu 18. února 2015 v České Lípě. V kategorii mladších žáků gratulujeme ke krásnému třetímu místu Ludmile Karkové (7. C) a neméně Františkovi Krejnému (6. A), kteří předvedli výkon, ve své věkové kategorii, hodný obdivu. Za vynikající reprezentaci naší školy děkujeme a Jasmíně přejeme mnoho úspěchu v krajském kole.

 Tomáš Janda, učitel AJ

OKRESNÍ KOLO V PROGRAMOVÁNÍ

Dne 19. 2. 2015 se uskutečnilo v budově Střední průmyslové školy Česká Lípa okresní kolo v programování a využití kancelářských aplikací.

Kategorie programování
Filip Žourek 1. místo
Kategorie kancelářské aplikace
Radek Bažík 2. místo
Petra Melničáková 5. místo

Filipovi Žourkovi (8.B) blahopřejeme k získání prvního místa a přejeme jasnou mysl při účasti na krajském kole v programování.  Radkovi a Petře děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Matematická olympiáda

Dne 21. 1. 2015 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo matematické olympiády v kategorii 5. a 9. ročníků.

Kategorie Z5
Haštal Ort 5. – 6. místo
Anna Jakoubková 16. – 19. místo
Tereza Průšková 20. – 23. místo
Viktor Vosička 20. – 23. místo
Barbora Slezáková 25. – 27. místo
Kategorie Z9
Vít Mareš  4. – 5. místo

 

Školního kola se v kategorii Z5 zúčastnilo 10 žáků. V kategorii Z9 pouze jeden.

Celkový počet účastníků okresního kola v kategorii Z5 byl 27 žáků a v kategorii Z9 8 žáků základních škol a osmiletých gymnázií na našem okrese.

V Novém Boru 28. 1. 2015                                ing. Veronika Šolcová

Školní rok 2013/2014

Matematická olympiáda, okresní kolo 6 až 8 ročníků

Dne 9. 4. 2014 proběhlo v České Lípě v budově gymnázia okresní kolo matematické olympiády v kategorii 6., 7. a 8. ročníků.

V kategorii Z6 se na 4. – 6. místě umístili Michaela Dobešová a Richard Šulc, na 7. – 8. místě Ludmila Karková, na 15. – 22. místě Kryštof Kollmann a Ludvík Táborský. Celkový počet účastníků byl 22.

V kategorii Z7 se na 5. – 7. místě umístily Denisa Hlávková a Kateřina Jelínková, na 8. – 13. místě Anna Fialová a Jakub Pácl, na 17. místě Valerie Röslerová. Celkový počet účastníků byl 20.

V kategorii Z8 jsme neměli žádné zástupce. Účastnilo se 7 žáků z okresu.

Matematická olympiáda, krajské kolo

Dne 19. 3. 2014 proběhlo v Liberci krajské kolo matematické olympiády v kategorii 9. ročníků.

Soutěže se zúčastnil Vladimír Křížek (v okresním kole druhý) a umístil se na 17. – 22. místě z celkového počtu 24 účastníků.

Fyzikální olympiáda

Dne 27. 3. 2014 proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády v kategoriích E a F (9. a 8. ročníky).

V kategorii E se soutěže zúčastnilo celkem 11 žáků. Na prvních třech místech se umístili naši žáci:

  1. místo    David Fiala
  2. místo    Lukáš Pácl
  3. místo    Vladimír Křížek

V kategorii F jsme neměli zastoupení.

David Fiala postoupil do krajského kola biologické olympiády

Ve středu 26. 3. 2014 proběhlo na Gymnáziu v České Lípě okresní kolo biologické olympiády kategorie C (8. – 9. třída). Naši školu reprezentovali čtyři žáci, kteří se museli potrápit s testem ze znalostí, s poznávačkou zvířat, rostlin a nerostů a s laboratorním úkolem.

Z našich žáků dopadl výborně David Fiala, který skončil na děleném druhém místě. Vladimír Křížek skončil 11., Lukáš Pácl 14. a Vít Mareš 18.

Chlapcům děkujeme za reprezentaci školy a Davidovi držíme palce v krajském kole, které se koná 15. května.

Mgr. Jakub Ujka

Okresní kolo chemické olympiády 2014

Chemie je stále velice perspektivním oborem a chemičtí odborníci jsou v pracovním světě velmi žádáni. Přesto mnohé školy neposílají na chemickou olympiádu své děti. Z naší školy se účastnili 4 žáci a v porovnání s ostatními soutěžícími byli v lepším průměru.

Okresní kolo matematické olympiády v České Lípě dne 22.1.2014

Kategorie Z5

Jan Parásek se umístil na 13. – 17. místě z celkového počtu 19 účastníků.

Kategorie Z9

Z naší školy se účastnilo 6 žáků 9. B a umístili se takto:

Vladimír Křížek na 2. – 4. místě a postupuje do krajského kola

Daniel Galek na 5. – 7. místě

David Fiala a Matyáš Ludvík na 8. – 9. místě

Jan Plachý na 10. – 12. místě

Lukáš Pácl na 15. – 16. místě z celkového počtu 21 účastníků.

Okresní kolo olympiády z anglického jazyka

V kategorii I A získala 19. 2. 2014 Jasmína Jawichová první místo a postupuje do krajského kola. Do desítky nejlepších v okresním kole se ještě dostala Kateřina Jelínková.

V kategorii II A získal 4. místo reprezentant naší školy Filip Karban.

Postup do krajského kola zeměpisné olympiády

V úterý 18. 2. 2014 proběhlo na Gymnáziu v České Lípě okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili i naši žáci.

Výborného výsledku dosáhl v kategorii C (8.-9.třída)Vladimír Křížek (9.B), který se stal okresním přeborníkem a postoupil do krajského kola. Jeho doplnil slušným 9. místem Vít Mareš (8.B).

V kategorii B (7. ročník)skončil na 10. místě Petr Štědra a 11. byla Monika Vojáčková (oba 7.A).

V kategorii A (6. ročník)se osmý umístil Jakub Waldhauser (6.B), kterého doplnila 11. místem Adéla Šinerová (6.C)

Žákům děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že Vláďa v této nejstarší kategorii v krajském kole naváže na loňský úspěch Michala Drahozala (3. místo v kraji).

Výsledky okresního kola olympiády z německého jazyka

V kategorii I A se umístila naše žákyně Jasmína Daghstáni na prvním místě a postupuje do krajského kola.

V kategorii II A se umístil na 4. místě Marek Švarc a na 5. místě shodně Kateřina Čechová a Petra Schorová.

Postup do krajského kola zeměpisné olympiády

V úterý 18.2.2014 proběhlo na Gymnáziu v České Lípě okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili i naši žáci.

Výborného výsledku dosáhl v kategorii C (8.-9.třída)Vladimír Křížek (9.B), který se stal okresním přeborníkem a postoupil do krajského kola. Jeho doplnil slušným 9. místem Vít Mareš (8.B).

V kategorii B (7. ročník)skončil na 10. místě Petr Štědra a 11. byla Monika Vojáčková (oba 7.A).

V kategorii A (6. ročník)se osmý umístil Jakub Waldhauser (6.B), kterého doplnila 11. místem Adéla Šinerová (6.C)

Žákům děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že Vláďa v této nejstarší kategorii v krajském kole naváže na loňský úspěch Michala Drahozala (3. místo v kraji).

Školní rok 2012/2013

Fyzikální olympiáda 2012/2013 – kategorie E a F

26. března 2013 proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády v kategoriích F (8. ročník) a E (9. ročník). V kategorii F se umístili na 2. místě Lukáš Pácl, na 4. – 6. místě David Fiala a Matyáš Ludvík, na 8. místě Jan Plachý a na 9. – 10. místě Daniel Galek. Celkový počet účastníků okresního kola v této kategorii byl 14 účastníků. V kategorii E se umístil na 1. místě Michal Drahozal a na 2. místě Filip Dostál. Celkový počet účastníků v této kategorii byl 5 účastníků. Michal Drahozal a Filip Dostál postoupili do krajského kola, kde se umístili na 7. – 9. místě z celkového počtu 32 účasníků.

Matematické soutěže 2012/2013

23. ledna 2013 proběhlo okresní kolo matematické olympiády v kategoriích pro 5. a 9. ročníky. V kategorii Z5  se umístili na 16. – 17. místě Marek Skořepa a na 18. – 19. místě Michal Šimánek. Celkový počet účastníků okresního kola v této kategorii byl 19 účastníků. V kategorii Z9 se umístila na 3. místě Linda Fialová a na 4. místě Michal Drahozal. Celkový počet účastníků v této kategorii byl 14 účastníků. Linda Fialová postoupila do krajského kola.

Na začátku dubna se naše škola zúčastnila soutěže Matematický klokan .

kategorie počet soutěžících 1. místo 2. místo 3. místo
Cvrček 65 Tomáš Vomlela Haštal Ort Viktor Vosička
Klokánek 74 Richard Šulc Ludmila Karková Michal Šimánek
Benjamín 63 Vít Mareš Jakub Pácl Kateřina ČechováDenisa Hlávková
Kadet 52 Vít Nepraš Michal Drahozal Robin Engelhart

17. dubna 2013 proběhlo okresní kolo matematické olympiády v kategoriích pro 6., 7. a 8. ročníky.  V kategorii Z6  se umístili na3. místě Denisa Hlávková, na 9. – 15. místě Filip Draboň a Kateřina Jelínková, na 18. místě Valerie Röslerová. Celkový počet účastníků okresního kola v této kategorii byl 19 účastníků. V kategorii Z7 se umístil na 5. místě Vít Mareš,  na 6. – 7. místě Kateřina Čechová a na 11. místě Eliška Schönbecková.  Celkový počet účastníků okresního kola v této kategorii byl 11 účastníků. V kategorii Z8 se umístil na 1. místě Lukáš Pácl, na 3. místě Jan Plachý, na 5. – 7. místě Daniel Galek a Matyáš Ludvík, na 8. – 10. místě David Fiala, na 13. – 15. místě Eliška Doležalová a na 16. místě Kateřina Rabiňáková. Celkový počet účastníků okresního kola v této kategorii byl 16 účastníků.

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH - školní rok  2010/2011

 

12. dubna – okresní kolo biologické olympiády

Naši školu reprezentovali nejúspěšnější žáci školního kola – Jan Plachý a Lukáš Pácl 6.B a Michal Drahozal 7.B, který obsadil 10. místo.

4. dubna- Krajské kolo dějepisné olympiády

Krajské kolo se uskutečnilo v Centru Babylon v Liberci. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 žáků 8. a 9. tříd ZŠ a tomu odpovídajících víceletých gymnázií.
Naši školu reprezentovala Lída Mašková z 9.B – vítězka okresního kola.
Náplń a příprava na soutěž byla velmi náročná, neboť tématické zaměření 40. ročníku „Ve zdraví i v nemoci“ bylo velmi rozsáhlé a Lída Musela vynaložit velké úsilí, aby se jí podařilo dosáhnout tak vynikajícího úspěchu.

Získáním 1. místa v krajské soutěži tak postupuje do celostátního kola, které se koná na přelomu května a června v Plzni.

Lídě moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jí hodně úspěchů.

Poděkování patří i p. uč. Svobodové a K. Maškové, které ji na soutěž dobře připravily.

6. dubna- okresní kolo matematické olympiády

Okresní kolo proběhlo na Gymnáziu v České Lípě. Celkem soutěžilo 22 žáků ze základních škol okresu. V kategorii Z6 dosáhli reprezentanti naší školy velkého úspěch:
1. místo – Matyáš Ludvík 6.B
2. místo -Lukáš Pácl 6.B
3.-4. místo – Daniel Galek -6 .B.

5. dubna – okresní kolo biologické olympiády

I letos se konalo na Gymnáziu v České Lípě. V kategorii C – žáci 8. – 9. ročníků naši školu reprezentovala a na 9. místě se umístila Tereza Plachá z 9.B

24. března – Konverzační soutěž ve francouzštině – krajské kolo

Ve čtvrtek 24.3. se v Liberci konalo krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině. Soutěžš se zúčastnila Kateřina Jurášková z 8.B. Ve své katergorii se umístila na 2. místě. Gratulujeme!!!!

22. března – olympiáda z českého jazyka

Okresní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo v prvních jarních dnech již tradičně na Gymnáziu v České Lípě. I letos jsme vyslali do této soutěže dvě zástupkyně z naší školy. A vedly si opravdu skvěle!
V konkurenci 34 účastníků jsme obsadili obě „medailová“ místa:
2. místo si vysoutěžila Tereza Plachá z 9.B a 3. místo její spolužačka Lída Mašková. Obě děvčata postupují do krajského kola, které se uskuteční v Liberci.

Za jejich skvělé výkony a výbornou reprezentaci školy jim děkujeme, blahopřejeme a budem držet palce v krajském kole.

24. března  – Pythagoriáda – okresní kolo

Okresní kolo této matematické soutěže proběhlo opět v České Lípě.
A výsledky?
Kategorie Z6 – David Fiala a Alena Hašková ze 6. B – 4. – 7. místo, Lukáš Pácl – 12. – 16. místo a Matěj Novák – 28. -30. místo.

Kategorie Z7 – Filip Dostál – 5. – 10. místo, L. Fialová a M. Drahozal – 11. – 16. místo

Kategorie Z8: Marie Barkmanová – 7.- 11. místo.

9. března – zeměpisná olympiáda

Okresní kolo olympiády proběhlo na gymnáziu v České Lípě.
V každé kategorii soutěžilo přibližně 20 žáků. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Nejlepšího umístění dosáhl Michal Drahozal ze 7.B, kterému se podařilo dosáhnout na 3. místo. I ostatní si vedli dobře, umístili se vždy v první polovině.

8. února – Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Uskutečnilo se opět v České Lípě. Každý účastník musel prokázat znalosti v poslechové a ústní části.
V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístil Tomáš Zita ze 7.B. Michal Simon se umístil na 7.místě.
V kategorii starších žáků se na 3.místě umístila Lída Mašková z 9.B a Radka Štroblová skončila na 5. místě.

1. února – Okresní kolo dějepisné olympiády

40. ročník měl tématické zaměření: „Ve zdraví i v nemoci“ ( Od šamana po penicilin).
I letos se zúčastnili okresního kola žáci z naší školy a vedli si velice úspěšně. Ze 39 soutěžících získala Ludmila Mašková z 9.B skvělé 1. místo a postupuje 4.4. 2011 do krajského kola v Liberci! Budeme Lídě držet palce a přejeme jí hodně elánu a sil v přípravě na tak těžké zápolení.
Úspěšně  se předvedl  i Vojtěch Václavík z 9.C, který se umístil na velmi pěkném 9. místě.
Oběma žákům děkujeme za vzornou přípravuna olympiádu a skvělou reprezentaci naší školy.

26. ledna – matematická olympiáda

Okresního kolo matematické olympiády se zúčastnilï žáci 5. ročníků. Výborně si vedl Vítek Mareš, kterému můžeme poblahopřát ke skvělému 2. místu. Na 5. místě skončil Michal Eisenberger a 6. místo patřilo Jakubu Macovi.

28. ledna proběhlo okresní kolo Pythagoriády

které se konalo v Libertinu v České Lípě. Školu v této matematické soutěži úspěšně reprezentovali Michal Eisenberger z 5.A – úspěšný řešitel, dále Vít Mareš, Radek Bažík, Nguyen Vo Tuan Huy a Marie Chovancová z 5.B.

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH – ROK 2009/2010

Okresní kolo
1. olympiáda
v německém jazyce
kategorie 6. a 7. tř. 1.m. Marie Barkmanová
3.m. Jan Kubelka
kategorie 8. a 9. tř. 2.m. s postupem do KK Kristýna Matysová
2. olympiáda
v anglickém jazyce
kategorie 6. a 7. tř. 1.m. Radka Štroblová
3.m. Marie Barkmanová
kategorie 8. a 9. tř. 3.m. Ludmila Mašková
5.m. Zuzana Uhlířová