EU – Poměr, úměrnosti, procenta

MATEMATIKA

7. ročník

Poměr, úměrnosti, procenta

DUM 421-440

 

VY_32_INOVACE_421 Poměr – úvod
VY_32_INOVACE_422 Poměr – krácení
VY_32_INOVACE_423 Poměr – změna
VY_32_INOVACE_424 Poměr – rozdělení
VY_32_INOVACE_425 Poměr – grafické dělení
VY_32_INOVACE_426 Poměr – postupný
VY_32_INOVACE_427 Poměr – souhrn
VY_32_INOVACE_428 Měřítka map
VY_32_INOVACE_429 Měřítka plánů
VY_32_INOVACE_430 Úměrnost
VY_32_INOVACE_431 Závislost veličin
VY_32_INOVACE_432 Přímá úměrnost
VY_32_INOVACE_433 Soustava souřadnic
VY_32_INOVACE_434 Trojčlenka
VY_32_INOVACE_435 Nepřímá úměrnost
VY_32_INOVACE_436 Graf přímé a nepřímé úměrnosti
VY_32_INOVACE_437 Procenta – úvod
VY_32_INOVACE_438 Procentová část
VY_32_INOVACE_439 Výpočet procent
VY_32_INOVACE_440 Výpočet základu