EU – Člověk a příroda

PŘÍRODOVĚDA + VLASTIVĚDA

4.-5. ročník

Člověk a příroda

DUM 73-144

 

VY_52_INOVACE_73 Bezobratlí – brouci
VY_52_INOVACE_74 Bezobratlí – motýli
VY_52_INOVACE_75 Bezobratlí – hmyz
VY_52_INOVACE_76 Jarní rostliny
VY_52_INOVACE_77 Přírodní společenstvo živočichů – louky a pole
VY_52_INOVACE_78 Přírodní společenstvo rostlin – louky a pole
VY_52_INOVACE_79 Přírodní společenstvo živočichů – u vody
VY_52_INOVACE_80 Přírodní společenstvo rostlin – u vody
VY_52_INOVACE_81 Ryby
VY_52_INOVACE_82 Obojživelníci
VY_52_INOVACE_83 Plazi
VY_52_INOVACE_84 Volně žijící živočichové
VY_52_INOVACE_85 Chráněné druhy živočichů
VY_52_INOVACE_86 Chráněné druhy rostlin
VY_52_INOVACE_87 Naše vlast – povrch
VY_52_INOVACE_88 Naše vlast – vodstvo
VY_52_INOVACE_89 Ochrana přírody. NP Česko-saské Švýcarsko
VY_52_INOVACE_90 Přírodní společenstva – opakování
VY_52_INOVACE_91 Měření vlastností látek – délka
VY_52_INOVACE_92 Měření vlastností látek – hmotnost
VY_52_INOVACE_93 Měření vlastností látek – objem
VY_52_INOVACE_94 Měření vlastností látek – teplota
VY_52_INOVACE_95 Měření vlastností látek – čas
VY_52_INOVACE_96 Jiné vlastnosti látek – magnetismus
VY_52_INOVACE_97 Vlastnosti vzduchu
VY_52_INOVACE_98 Vlastnosti vody
VY_52_INOVACE_99 Přírodní společenstva – opakování (rostliny)
VY_52_INOVACE_100 Praha – historické památky
VY_52_INOVACE_101 Počasí a podnebí
VY_52_INOVACE_102 Počasí a podnebí – opakování
VY_52_INOVACE_103 Tropický pás
VY_52_INOVACE_104 Subtropický pás
VY_52_INOVACE_105 Tropický pás – opakování
VY_52_INOVACE_106 Mírný pás
VY_52_INOVACE_107 Mírný pás – opakování
VY_52_INOVACE_108 Polární pás
VY_52_INOVACE_109 Polární pás – opakování
VY_52_INOVACE_110 Oceány a moře
VY_52_INOVACE_111 Subtropický pás – opakování
VY_52_INOVACE_112 Podnebné pásy – opakování 2
VY_52_INOVACE_113 Jednoduché stroje – nakloněná rovina
VY_52_INOVACE_114 Jednoduché stroje – páka
VY_52_INOVACE_115 Jednoduché stroje – kladka
VY_52_INOVACE_116 Jednoduché stroje – kolo
VY_52_INOVACE_117 Energie – druhy energie
VY_52_INOVACE_118 Energie – zdroje energie
VY_52_INOVACE_119 Výroba elektrické energie z neobnovitelných zdrojů
VY_52_INOVACE_120 Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů
VY_52_INOVACE_121 Využití elektrické energie
VY_52_INOVACE_122 Elektrický obvod – jednoduché zapojení
VY_52_INOVACE_123 Od energie k odpadům
VY_52_INOVACE_124 Výroba papíru
VY_52_INOVACE_125 Elektrický obvod – sériové a paralelní zapojení
VY_52_INOVACE_126 Výroba skla
VY_52_INOVACE_127 Výroba plastů
VY_52_INOVACE_128 Výroba energie – opakování
VY_52_INOVACE_129 Země – úvod
VY_52_INOVACE_130 Gravitační síla a gravitační pole Země
VY_52_INOVACE_131 Umělé družice Země
VY_52_INOVACE_132 Planeta Země
VY_52_INOVACE_133 Země a Měsíc
VY_52_INOVACE_134 Proč se střídají roční období
VY_52_INOVACE_135 Země, Měsíc – opakování
VY_52_INOVACE_136 Slunce
VY_52_INOVACE_137 Sluneční soustava
VY_52_INOVACE_138 Planeta Merkur
VY_52_INOVACE_139 Planeta Venuše
VY_52_INOVACE_140 Planeta Mars
VY_52_INOVACE_141 Planeta Jupiter
VY_52_INOVACE_142 Planeta Saturn
VY_52_INOVACE_143 Planety Uran a Neptun
VY_52_INOVACE_144 Sluneční soustava – opakování