Pro rodiče

 

Níže na této stránce:

Důležité kontakty

Telefon: 487 722 010, 603 450 498

Fax: 487 722 378

Elektronická pošta: info@zsnamesti.cz

Odhlašování obědů – telefon: 487 727 909 nebo 739 356 576

Školní družina – telefon: 731 159 451

Organizace školního roku 2015 / 2016

podzimní prázdniny čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2015
vánoční prázdniny středa 23. 12. až neděle 3. 1. 2016 (zač. výuky 4. 1. 2016)
pololetní prázdniny pátek 29. 1. 2016 (1. pololetí ukončeno 28. 1. 2016)
jarní prázdniny 8. 2. – 14. 2. 2016
velikonoční prázdniny čtvrtek 24. 3. a pátek 25. 3. 2015
hlavní prázdniny od 1. 7. – do 31. 8. 2016
začátek škol. roku 2015/16 čtvrtek 1. 9. 2016

 

Akademie: 6. – 8. 6. 2016

 Státní svátky a dny pracovního klidu

Den české státnosti 28. září
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad
Štědrý den 24. prosinec
1. svátek vánoční 25. prosinec
2. svátek vánoční 26. prosinec
Den obnovy samostatného českého státu (Nový rok) 1. leden
Velikonoční pondělí 6. duben
Svátek práce (den pracovního klidu) 1. květen
Den vítězství 8. květen
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec

Třídní schůzky, konzultační hodiny a pedagogické rady

Konzultační hodiny   
14:30-16:30
Třídní schůzky   
1. stupeň od 15:30
2. stupeň od 16:30
Termíny pedagogických rad
 9. 11. 2015  21. 9. 2015 čtvrtletní 23. 11. 2015
 11. 1. 2016   2. 5. 2016 pololetní 21. 1. 2016
 7. 3. 2016 čtvrtletní 25. 4. 2016
 6. 6. 2016 závěrečná pololetní 23. 6. 2016

Vyučovací hodiny:

1.hodina 8,00-8,45
2.hodina 8,55-9,40
3.hodina 10,00-10,45
4.hodina 10,55-11,40
5.hodina 11,50-12,35
6.hodina 12,45-13,30
7.hodina 13,45-14,25
8.hodina 14,35-15,20

nahoru

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Aktuální informace k letošnímu roku jsou zde.

Obecné informace k zápisu do 1.roč.:

 • při zápisu rodiče předloží občanský průkaz  a  rodný list dítěte,podají písemnou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“
 • pokud jsou splněny všechny náležitosti, pak paní ředitelka vydá nejdéle do 14 dnů „Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ( zveřejnění na webových stránkách školy, na úřední desce školy a vstupních dveřích 1.st.)   

V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu v uvedeném termínu, můžete využít dodatečný zápis. Prosíme o předběžné telefonické nahlášení.

Obecné informace k odkladu povinné školní docházky:

- rodiče žádající o odklad předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, podají písemnou Žádost o odklad povinné školní docházky

- aby mohlo být žádosti vyhověno, musí být doložena doporučením dětského nebo odborného lékaře a vyšetřením v Pedagogicko- psychologické poradně

 -pokud jste byli se svým dítětem u zápisu již v loňském roce a byl mu dán odklad povinné školní docházky, pak není potřeba zápis opakovat, stačí jen, pokud se rodiče dostaví do  kanceláře zástupkyně ŘŠ, kde opětovně požádají o přijetí k plnění povinné školní docházky

 Bližší informace k přijetí do přípravné třídy :

-        přípravná třída je ze zákona zřizována pro děti se sociálním znevýhodněním

-        pokud budou mít rodiče zájem o přijetí dítěte do přípravné třídy, dostaví se do kanceláře zástupkyně ŘŠ a vyplnípředběžnou přihlášku

-      k přijetí do přípravné třídy je nutné předložit doporučení z Pedagogicko- psychologické poradny ( v případě dětí, kterým byl povolen odklad, je třeba taktéž doložit „Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky“)

Otevření přípravné třídy je podmíněno souhlasem krajského úřadu, který své rozhodnutí vydává až v květnu.

UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLY

K uvolnění žáka ze školy je nutný vyplněný  formulář pro uvolňování žáků či osobní převzetí.
Žáci 1.stupně budou vydáni pouze do rukou rodičů či jiných zákonných
zástupců – odchod těchto dětí ze školy bez dospělého doprovodu není možný.
nahoru

Omlouvání nepřítomnosti

Jistě si ještě ze školních let uvědomujete onen slastný pocit, kdy jste nemuseli do školy.

Ráno bez vstávání, dopoledně „lenošení“ v posteli. Malou nepříjemností na týdnu volna byla hořká chuť penicilinu, zvýšená teplota a škrábání v krku, větší potom dopisování a dohánění učiva po návratu do školy.

Je samozřejmé, že dětí nebudete posílat do školy, budou-li nemocné. Ale nechybí Vaše děti ve škole někdy příliš často? Je vždy návštěva zubního lékaře v místě bydliště záležitostí všech šesti vyučovacích hodin? Neskrývají se někdy pod „rodinnými důvody“ v omluvném listě rodinné nákupy a výlety? Je vždy nejvhodnější dítě, které často chybí a neprospívá nejlépe, uvolňovat na zimní i letní rekreace mimo období školních prázdnin?

Děti samy vědí, kolik času zabere dopsání všech sešitů, doučení veškeré zameškané školní látky. A také si uvědomují, že je pro ně lepší slyšet na vlastní uši výklad učitele, než se s učivem seznamovat sám pomocí ne vždy přesných a srozumitelných poznámek v sešitě spolužáka.

Omlouvejte proto děti z vyučování jen v nutných případech a na co nejkratší dobu.

Připomínáme ještě Vaši povinnost omluvit nepřítomnost dítěte do tří dnů.

To můžete provést telefonicky na čísle 487 722 010, nebo e-mailem na adrese info@zsnamesti.cz.
nahoru

Jazykové třídy

Ve školním roce 2013 – 2014 nabízíme jazykově nadaným dětem budoucích 2.tříd rozšířenou výuku  jazyků (1.jazyk anglický, 2.jazyk od 6.roč. – německý, francouzský, ruský).

Mimořádně nadané děti mohou podat přihlášku i do 6.ročníku.

Termín konání přijímacích pohovorů bude upřesněn. Přihlášky s uvedením jména, třídy, školy a adresy je možné podat písemně na ředitelství ZŠ Nový Bor

nebo telefonicky na číslo 487 72 20 10

nebo mailem: info@zsnamesti.cz

Přijímací pohovory

Žák přinese s sebou:
-    psací potřeby
-         žákovskou knížku (notýsek)
-         sešity z Čj
-         přezůvky
-         svačinu

Upozornění pro rodiče dětí s odkladem povinné školní docházky

Děti, které mají odklad povinné školní docházky, mají možnost navštěvovat přípravnou třídu při ZŠ náměstí Míru v Novém Boru.

Bližší informace na tel. 487 722 010.
nahoru

POTŘEBY PRO PRVŇÁČKY

NEZAPOMEŇTE OZNAČIT VŠECHNY POTŘEBY VAŠEHO DÍTĚTE JMENOVKOU

 • Penál s psacími potřebami, bačkory, pytlík, ručník, ubrousek na svačinu na lavici, desky na písmenka, desky na číslice, 1 folii na psaní
 • TV – cvičky, švihadlo, trenýrky, tričko, tepláková souprava, tenisky (vše dát do podepsané tašky)
 • PV – nůžky s kulatou špičkou, lepidlo
 • VV – kelímky od jogurtu, hadřík, zástěrka, igelitový ubrus na lavici, kulaté štětce č. 4 a 8, plochý štětec, vodové (temperové) barvy

RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, škola je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte.

Předkládáme Vám přehled nejdůležitějších návyků a dovedností předškoláků. Věříme, že připravíte-li svému dítěti dostatek příležitostí pro jejich upevnění, přinesou mu první dny ve škole potěšení a obohacení.

1. Pohybové dovednosti

 • Hrubá motorika – udržování rovnováhy, běh, skákání na 1 noze, skákání snožmo, chytání, házení
 • Jemná motorika – je nezbytným předpokladem pro psaní.

Jak ji rozvíjet: kreslení, vybarvování, malování, modelování s plastelínou, stříhání a lepení, skládání z papíru, zavazování tkaniček, zapínání zipů, skládanky – „puzzle“, navlékání (korálky, knoflíky, tkaničky od bot aj.)

Dovednosti předcházející psaní:

 • pohyby očí zleva doprava (obrázkové příběhy, obracení listů zleva doprava)
 • správné držení tužky (je nejdůležitějším vkladem pro zahájení výuky psaní a kreslení)
 • dítě by mělo často procvičovat vybarvování omalovánek a obtahování daného tvaru

2. Řeč a jazyk

Až půjde dítě prvně do školy, bude zahrnuto spoustou pokynů a vysvětlení a jako prostředek komunikace bude používat jazyk.
Není-li dítě zvyklé vyjadřovat slovně své myšlenky, bude v nevýhodě a mohlo by ztratit sebedůvěru.

V tom mu můžete pomoci!

Dítě by mělo znát:

 • osobní informace – jméno, adresa, atd.
 • určení místa – např. na, vedle, za
 • určení směru – nahoru, dolů,doleva, doprava
 • barvy
 • skupiny slov – např. dny v týdnu
 • některá čísla (1-6)

Pozn. Pětileté děti, kterým rodiče předčítali, mají mnohem rozvinutější jazykové dovednosti než děti, které tuto zkušenost neměly.

3. Společenské návyky nutné pro školní docházku:

 • samostatnost v oblékání, jídle i hygieně
 • schopnost dělit se
 • úcta k majetku ve škole i doma (správně zacházet s knihami, hračkami a po použití je uklidit)
 • schopnost učit se čekat, až na něj přijde řada
 • schopnost učit se půjčovat a půjčovat si

Pozn. Toto je pouze přehled dovedností a návyků, které Vám pomohou při přípravě na školní docházku. Rodiče by neměli být zklamaní, že jejich úsilí
nepřináší okamžitý úspěch neboť všechny dovednosti vyžadují procvičování – po troškách a často – než se upevní.

Jedna z nejužitečnějších věcí, kterou můžete pro své dítě udělat, je mluvit s ním. Nedovolte, aby se televize stala „drogou“.
Tolik toho můžete pro své dítě udělat, když si s ním budete povídat.

Mluvení, mluvení a ještě trochu mluvení – to je skvělá výživa, která přinese své ovoce.

Mnoho užitečných rad a pokynů, jak uvedené dovednosti učit, zdokonalovat a procvičovat pomocí různých činností najdete např.
v knize J. Andersonová: Dobrý start do školy (nakl.Portál), dále doporučujeme
J. Prekopová: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu (nakl.Portál).

nahoru

Chování a vyjadřování dětí (a nejen dětí…)

Je zvláštní a zarážející, co dnes mezi školními dětmi „frčí“. Nebo jsou snad zvláštní ti, které velmi časté vulgární a hrubé vyjadřování a chování dětí zaráží, udivuje, trápí a znepokojuje? Denně slyšíme na školních chodbách, v šatnách, ve školní jídelně neuvěřitelně sprostá a hrubá slova.

Jako by se děti už ani neuměly mezi sebou slušně říct: „Nezlob se, tohle mi vadí, to se mi nelíbí, takhle to nedělej, s tím jsem nespokojen …“. Vyřeší vše sice stručně a výstižně, ale neskutečně vulgárně. Před několika dny jsem odcházela ze školy za dvěma hezkými třináctiletými dívkami. Vyslechla jsem jejich rozhovor, ze kterého nelze opakovat téměř jediné slovo. Bylo mi z jejich slovníku smutno a přemýšlela jsem, čím to je, že hrubé a vulgární výrazy jsou mezi dětmi tak oblíbené a běžné. Přemýšlela jsem, jestli klukům imponují holky mluvící sprostě a naopak, jestli v dětském kolektivu platí „čím víc vulgárních slov, tím větší hrdina a frajer“. A najednou mě z mých úvah vytrhla hlasitá výměna názorů mezi dvěma dospělými lidmi. Asi čtyřicetiletá paní, která chtěla přejít na druhý chodník, a stejně starý řidič, kterému ona paní málem vstoupila pod kola, Již podruhé jsem během chvíle vyslechla rozhovor, ze kterého ani nyní nemůžu opakovat téměř jediné slovo, protože byl nesmírně sprostý, hrubý, vulgární.

Zkusme se zamyslet nad pravdivými slovy, která jste na stránkách Čtení pro rodiče možná již našli, ale která si neškodí připomenout:

 • Děti se učí tím, čím žijí – doma i ve škole.
 • Nic si nedělejte z toho, že děti nikdy neposlouchají, co říkáte; zamyslete se nad tím, že vás neustále pozorují.

nahoru